2013. gada pirmajā žurnāla numurā var lasīt pērnā gada Prozas lasījumos atzinību guvušo latviešu autoru darbus: fragmentu no Ingas Ābeles topošā romāna "Klūgu spēks", Pētera Pūrīša stāstu "Sabiedriskie", kā arī Prozas lasījumu uzvarētājas Ingas Gailes stāstu "Piena ceļi". Pārskatu par 2012. gada Prozas lasījumiem sniedz kritiķe Jūlija Dibovska.

Rakstu sadaļā publicēta somu literatūrzinātnieka un izcilā somu dzejnieka Penti Sārikoski dēla Saskas Sārikoski eseja par tēvu, ko viņš nolasīja 2012. gada 14. novembrī Somijas vēstniecībā Rīgā. Eseju no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga, kuras atdzejojumā nesen iznākusi Penti Sārikoski dzejas izlase "Tiarnia". Ilze Jansone apkopojusi vairāku speciālistu viedokļus par jauno Bībeles tulkojumu, kā arī izteikusi savu vērtējumu. Vilis Kasims speciāli žurnālam "Latvju Teksti" uzrakstījis rakstu "Mutācijas, replikācijas un transformācijas angļu grāmatās 2012.gadā".

 

No jaunākās latviešu dzejas publicētas Jāņa Rokpeļņa, Ivetas Šimkus un Ronalda Brieža dzejoļu kopas. No ārzemju autoriem šoreiz var lasīt čehu dzejnieka Petra Borkoveca darbus Liānas Langas un Arvja Vigula atdzejojumā. Liāna Langa par šo dzejnieku raksta: "Lasīt un tulkot Borkovecu ir tāpat, kā raudzīties uz pasauli caur teleskopu, kas paredzēts galaktiku aplūkošanai."

Šajā žurnāla numurā ir publicētas divas intervijas. Kārlis Vērdiņš sarunājas ar lietuviešu dzejnieku un kultūras darbinieku Kornēliju Plateli, bet krievu dzejnieku Staņislavu Ļvovski intervē Maira Asare un Sergejs Moreino.

 

Pārskatu par 2012. gada dzejas grāmatām rakstījusi Anda Baklāne, bet par 2012. gada prozas grāmatām - Renāte Kārkliņa.

 

Jau tradicionāli žurnālā ir daudz recenziju par jaunākajām grāmatām. Par Pētera Draguna otro dzejoļu krājumu "Tumšā stundā" raksta kritiķe Inta Čaklā, par Sergeja Timofejeva krājumu "Stereo", kur apkopoti viņa darbi gan krievu, gan arī latviešu valodā, raksta Inga Surgunte. Daces Priedes jaunāko romānu "Snieg purpura sniegs" analizē Bārbala Simsone, bet somu populārās rakstnieces Sofijas Oksanenas romānu "Staļina govis" aplūko Sandra Meškova. Vēl par jaunākajām grāmatām rakstījuši Deniss Hanovs, Dainis Leinerts, Eva Eglāja-Kristsone u.c. Nelielu ieskatu jaunākajos izdevumos sniedz arī žurnāla beigās ievietotās anotācijas.

 

Gan šī žurnāla, gan turpmāko numuru vākam rakstnieku portretus piedāvā pazīstamā fotomāksliniece Māra Brašmane.

 

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, šogad žurnāls "Latvju Teksti" iznāks 6 reizes. To var iegādāties lielākajās grāmatnīcās un preses kioskos, veikalā-kafejnīcā "Upe" Vaļņu ielā 26, galerijā "Istaba" K. Barona ielā 31a, kā arī abonēt Latvijas Pastā (www.pasts.lv), abonēšanas centrā "Diena" (www.acd.lv) un Latvijas Literatūras centra mājas lapā (www.literature.lv).

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Literatūras centrs

Tagi: Literatūra, Kultūras periodika, Latvju Teksti