2013. gada 5. februārī plkst. 17.30 Rīgas Latviešu biedrības (RLB) nama Baltajā zālē (Rīgā, Merķela ielā 13), atzīmējot Augusta Deglava izcilā kultūrvēsturiskā romāna "Rīga" simtgadi, notiks grāmatas "Rīgas teksts. Augusta Deglava romānam "Rīga" 100" atvēršanas svētki.

 

Deglava romāna un Rīgas teksta plašākā kontekstā pētnieku grupas kodolu veido Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieki - Ausma Cimdiņa, Ieva Kalniņa, Vita Paparinska, Aija Priedīte, Sandra Ratniece, Ilze Rūmniece, Evija Veide un doktoranti - Jūlija Dibovska, Linda Kusiņa, Jānis Ozoliņš, Elīna Skujiņa, kā arī muzejnieki - Andrejs Grāpis, Sarmīte Līdaka, Ilona Miezīte un neatkarīgie pētnieki Roalds Dobrovenskis, Valdis Ķikāns u.c.

 

Grāmatas atvēršanas pasākumā piedalīsies arī Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme - Grende, Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš, RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis, grāmatas "Rīgas teksts. Augusta Deglava romānam "Rīga" 100" autori un veidotāji, Augusta Deglava 150. jubilejai veltītās skulptūras "Rīdzinieki" autors, tēlnieks Ģirts Burvis, kapela "Hāgenskalna muzikanti" (vadītājs Ilmārs Pumpurs) un RLB kamerkoris "Austrums" (vadītājs Ārijs Šķepasts).

 

Grāmata "Rīgas teksts. Augusta Deglava romānam "Rīga" 100" nākusi klajā Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte", kuras vadītājs ir akadēmiķis Jānis Stradiņš, projekta "Identitātes estētika: latviešu literatūra, folklora un māksla - vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli" paspārnē iedibinātajā izdevumu sērijā "Latviešu pamattekstu pētījumi" (vadītāja Ausma Cimdiņa). Tas ir šīs sērijas trešais izdevums. Līdz šim apgādā "Zinātne" Latviešu pamattekstu pētījumu sērijā klājā nākuši zinātnisku rakstu krājumi "Lāčplēša ceļš pasaulē. Latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas" (2010) un "Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki"" (2011).

 

Pasākumu rīko Rīgas Latviešu biedrība un apgāds "Zinātne".

 

Papildu informācija:

Ausma Cimdiņa

Izdevumu sērijas "Latviešu pamattekstu pētījumi" vadītāja

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

Tālr.: 26524712