Latvijas Universitātes (LU) 71. zinātniskās konferences ietvaros LU Bibliotēka no 25. janvāra aicina iepazīties ar LU mācībspēku un zinātnieku 2012. gadā izdotajām zinātniskajām publikācijām, kas apkopotas un aplūkojamas izstādēs visās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās un virtuālajā izstādē LU portāla sadaļā Bibliotēka.

Virtuālā izstāde "Latvijas Universitātes 2012. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās" sniedz ieskatu LU zinātnieku pētniecības darbā, apkopojot informāciju par fakultāšu, zinātnisko institūtu, zinātnisko institūtu-aģentūru u. c.
struktūrvienību personāla zinātniskajām publikācijām.

 

Visās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās no 25. janvāra  līdz 31. martam ir aplūkojamas publikāciju  izstādes, kurās vienkopus skatāmi attiecīgo fakultāšu mācībspēku 2012. gadā publicētie nozīmīgākie zinātniskie darbi – monogrāfijas, zinātniskie raksti, promocijas darbi un to kopsavilkumi, konferenču materiāli, mācību līdzekļi u. c. publikācijas.

 

Plašāka informācija par izstādēm

Ziņu sagatavoja:
Ruta Garklāva
LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67551286

Tagi: Izstādes, Latvijas Universitātes Bibliotēka, Latvijas Universitāte