Kultūras ministrija (KM) ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu par līdzfinansējumu Latvijas Tautas frontes (LTF) 25 gadu jubilejas pasākumu īstenošanai.

Konkursa mērķis ir, sadarbojoties "atmiņas institūcijām" (muzejiem, bibliotēkām, arhīviem) un izglītības iestādēm, Latvijas reģionos veidot tematiskās izstādes, kas palīdzēs apzināt un popularizēt LTF darbību un ar to saistītos kultūrvēsturiskos materiālus. Tematiskās izstādes ļaus izjust jubilejas gaisotni ne tikai Rīgā, kur notiks centrālie pasākumi, bet visos Latvijas reģionos.

 

Tematiskās izstādes un pasākumus organizēs bibliotēkas, muzeji, arhīvi, kuru tīkls aptver visu Latviju. Tāpēc KM, izsludinot atklātu projektu konkursu, aicina akreditētus pašvaldību, autonomos un privātos muzejus, pašvaldību publiskās bibliotēkas un Latvijas Nacionālo arhīvu, kā arī izglītības iestādes, kurās ir muzeji, pieteikties līdz šā gada 20. februārim. Ar plašāku informācija var iepazīties KM mājaslapā sadaļā "Konkursi".

 

Izmantojot projektu konkursam paredzēto 60 000 latu līdzfinansējumu, ir plānots, ka Latvijas "atmiņas institūcijās" tiks izveidotas vismaz 30 tematiskās izstādes. Šo izstāžu mērķauditorija būs skolu jaunatne, savukārt projektu veidošanā piedalīsies arī skolu muzeji. Paredzēts, ka visos jubilejas pasākumos aktīvi iesaistīsies gan vēsturisko notikumu dalībnieki un aculiecinieki, gan paaudze, kura dzimusi neatkarīgās Latvijas laikā.

 

Jau ziņots, ka pagājušā gada 27. novembrī valdībā izskatīja informatīvo ziņojumu par LTF 25 gadu jubilejas pasākumiem un lēma par finanšu līdzekļu piešķiršanu. Ar LTF jubileju saistīto pasākumu mērķis ir pārliecinoši un ilglaicīgi apspoguļot Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas vēsturisko nozīmību, kas ir akcentējama gan LTF jubilejas reizē, gan arī popularizējama ikdienā. Pasākumu mērķis ir arī parādīt LTF izšķirošo lomu Latvijas neatkarības atjaunošanā, atzīmējot, ka tieši šis laiks apliecināja sabiedrības spēju apvienoties un uzņemties atbildību kopēju ideālu sasniegšanā.

 

Lai sagatavotos Latvijas valstij nozīmīgajai gadskārtai, ko atzīmēs 2013. gadā, ar Ministru prezidenta rīkojumu tika izveidota darba grupa, kura izvirzīja četrus prioritārus pasākumus: pamatekspozīcijas izveide LTF muzejā, tematisko izstāžu organizēšana, grāmatas izdošana un dokumentālas filmas uzņemšana par LTF darbību.

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: Izstādes, Pasākumi, Konkursi, Latvijas Tautas fronte