2012. gada gada nogalē Latvijā darbu uzsāka vērienīgs starptautisks projekts, kas paredz dzimtās valodas un kultūras mācības e-vidē. Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas apakšprogrammas "Comenius"/ "Daudzpusējie projekti" ietvaros septiņi sadarbības partneri no sešām valstīm realizēs metodikas izstrādi bērnu dzimtās valodas tālmācībai.

Projekts "PUMO - Educational Support for PUpils on the MOve" divu gadu laikā apgūs un apkopos dažādu valstu pozitīvo pieredzi, izstrādās pedagogu apmācības kursu un izglītos pedagogus.

 

Projekta vadošais partneris Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 2012. gada no 15. līdz 16. novembrim Rātsnamā un Rīgas 28.vidusskolā organizēja projekta partneru vadības sanāksmi, kurā tika apspriestas projekta aktivitātes, to norises grafiks, sadalītas atbildības sfēras, kā arī pārrunāts optimālais nepieciešamā budžeta sadalījums. Sanāksmes norises laiks veiksmīgi sakrita ar Latvijas Valsts svētku pasākumu aktivitātēm. Sanāksmes dalībnieki varēja priecāties par "Staro Rīga" burvību un patriotiski svinīgo pasākumu Rīgas 28.vidusskolā.

 

Projekta aktualitāte likās svarīga un tika atbalstīta Briselē, jo Eiropas Savienības paplašināšanās rezultātā ir pieaudzis to pilsoņu skaits, kas tiek nosūtīti uz noteiktu laiku misijās ārvalstīs. Šajā grupā ietilpst diplomāti un militārpersonas, kā arī inženieri, vadītāji un citi augsti kvalificēti speciālisti. Daudzos gadījumos ir iespēja apmeklēt "English International" skolas, kurās mācības notiek angļu valodā. Tomēr, lielai daļai pārvietoto bērniem jāapmeklē skolās, kuras māca valodā, kurā runā šai valstī.

 

Ekonomiskās krīzes rezultātā ir aktivizējusies arī pilsoņu migrācija ekonomisku apsvērumu dēļ. 2011. gadā veiktie sociālie pētījumi liecina, ka aptuveni 16 000 cilvēku ik gadu no Latvijas izceļo. Tomēr reālie skaitļi, iespējams, ir daudz lielāki, jo daudzi izceļotāji nav reģistrēti. Ekonomiskās recesijas procesu rezultātā vērojams viļņveida bezdarba pieaugums arī ekonomiski aktīvajās "vecajās" ES dalībvalstīs. Nedrošā ekonomiskā perspektīva un augošās, neparedzētās grūtības atrast un saglabāt darbavietu, daudzās valstīs jau ir piespiedušas izceļotājus atgriezties savās dzimtajās zemēs. Pēdējā laikā vecāki izceļo kopā ar bērniem, kuri ir daļēji savā jaunajā mītnes valstī un daļēji dzimtajā valstī ieguvuši izglītību.

 

Bieži ģimenes nodrošina mācību materiālus saviem bērniem dzimtās valodas apguvei no Latvijas. Problēma ir tā, ka mācību materiāls tiek veidots pēc programmas, kas izveidota Latvijā, kur parasti ir 5 vai pat vairāk dzimtās valodas stundu nedēļā. Vecāki māca bērnus mājās, bez pedagoģiskajām iemaņām. Jaunajā mītnes valstī skolēni apmeklē skolu, kur mācības ir svešvalodā, līdz ar to zināšanu apguve tāpat jau ir apgrūtināta un parasti viņiem nav laika mācīties savu dzimto valodu tik intensīvi, kā tas ir Latvijā.

 

Kad misijā strādājošie vai ilgstoši emigrējošie vecāki, pārtraucot darba attiecības atgriežas dzimtenē, viņu bērniem rodas grūtības pietiekamā mērā integrēties izglītības programmās atbilstoši svešumā iegūtajai izglītības pakāpei nepietiekamas dzimtās valodas prasmes dēļ. PUMO piedāvā izstrādāt sistēmu iespējai bērniem apgūt dzimto valodu, kamēr to vecāki pilda misijas uzdevumus, vai strādā algotu darbu ārvalstīs.

 

PUMO apmācības metodika balstīsies uz pieredzi, ko Rīgas pilsētas un citas Eiropas valstu skolas veic ar skolēniem, kuri atgriezušies no ārzemēm. Tiks izvērtēta reālā pieredze, kas gūta Igaunijas izglītības projektu grupai "Miksike" veicot darbu ar igauņu valodas nodarbību nodrošināšanu ģimenēm, kuras saskaņā ar Igaunijas Aizsardzības ministrijas un Ārlietu ministrijas noslēgtiem līgumiem atrodas misijās ārzemēs.

 

Projekta īstenotāji sadarbosies ar lielākajām emigrantu kopienām. Projekta gaitā tiks apzināta "svētdienas skolu" sniegtās valodas prasmes apguves kapacitāte. Paredzēts izstrādāt rekomendācijas esošo mācību materiālu, darba lapu pārstrādei, izstrādāt interaktīvos vingrinājumus. Pedagogu apmācības kursu paredzēts izstrādāt atbilstoši mazākai apmācības intensitātei un pielāgojot to tālmācības iespējām Skype vai citas programmatūras ietvaros.

 

Pēc projekta aprobācijas PUMO izstrādātā skolotāju tālākizglītības programma un visi materiāli būs pieejami angļu un latviešu valodā saskaņā ar Creative Commons licenci projekta www vietnē vismaz 3 gadus. Visi materiāli būs pieejami bez maksas. Ar projektā gūtajiem atzinumiem tiks iepazīstinātas izglītības iestādes, Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta vadība. Secinājumi un atziņas tiks publiskoti ar izglītību saistītos preses izdevumos un ziņu portālos.

 

Projekta koordinatori Latvijā:

Rīgas 28.vidusskolas direktors - Guntars Jirgensons

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra direktore - Signe Neimane

Ziņu sagatavoja:
Guntars Jirgensons
Projekta "PUMO" koordinators Latvijā

Tagi: Projekti, Izglītība, PUMO