4. janvāra pēcpusdienā kafejnīcā "Metropole" pulcējās visa Kuldīgas novada kultūras ļaudis. Tika pasniegta Kuldīgas novada gada balva kultūrā 2012. Galveno balvu saņēma Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītāja Laima Ostele.

Gods kalpot sabiedrībai

 

Šāds pasākums notiek otro gadu, par nominācijām rūpējas novada domes kultūras pārvalde. Tās vadītāja Dace Reinkopa uzsvēra, ka kultūra klātesošajiem ir dzīvesveids, goda izrādīšana sabiedrībai, kurai šie cilvēki kalpo. Viņa arī atgādināja, ka kultūras politika novadā ir tāda, kāda ir tā vadības izvēlētā rīcība un virziens, kādas vērtības turēt cieņā.

 

Novada domes priekšsēde Inga Bērziņa vēlēja visiem kultūras cilvēkiem uzkrāt enerģiju, izmantojot ārsta, profesora Anatolija Danilāna ieteikumus: lietot veselīgu uzturu, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, tvert sauli un uzturēt labu garastāvokli.

 

Pasākumu vadīja un nominantus izsauca kultūras pārvaldes projektu speciāliste Terēza Strauta, bet par labu garastāvokli rūpējās Rūķu orķestris ("Mirage Jazz Orcestra" dalībnieki).

 

Novērtē mūzikas skolu

 

Par gada būvi novadā tika nosaukts saieta nams Kabilē. Apsveikumus saņēma pagasta pārvaldnieks Tālvaldis Bergmanis: "Kabilniekiem ēka patiesi ļoti patīk. Kādreiz tur bija krogs, acīmredzot vecā kroga aura vēl ir dzīva."

 

Par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu suminātas tika Inga Vīksna un Ina Celitāne, tautastērpu darināšanas darbnīcas "Pūralāde" izveidotājas. Viņas atgādināja, ka visi, kuri vēlas tikt pie sava tautastērpa, gaidīti bērnu un jauniešu centrā piektdienās 17.00. Tradicionālās kultūrā un amatiermākslas nominācijā tika sumināts E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas koris "Cantus" un diriģente Maruta Rozīte par sasniegumiem starptautiskā festivālā Itālijā. Mūzikas skola tika sumināta arī par profesionālās mākslas attīstību un regulāru dalību K.Davidova čellistu konkursā. Gada lepnuma kultūrizglītībā nosaukumu saņēma četras mūzikas skolas pedagoģes. Maruta Grigale strādā jau 30 gadu, Inguna Svara un Vaira Leite – 35 gadus, bet Māra Šlakorcina tika sveikta par 40 darba gadiem kultūrizglītībā.

 

Ar vārdiem tautai jāzina savi varoņi pēc balvām tika aicināti arī visu kolektīvu vadītāji, kuri strādā, lai piedalītos Dziesmu un deju svētkos.

 

Radošums un iniciatīva

 

Ar pērno gadu visās novada bibliotēkās darbs ir automatizēts. No pirmajām procesa ieviešanas dienām tajā aktīvi darbojas Māra Stepiņa, savukārt par Gada bibliotekāri radošo izpausmju dēļ tika saukta Daina Girvaite no Pelčiem.

 

Balvu Rakstniecība Kuldīgā saņēma Dace Priede par grāmatu "Snieg purpura sniegs". L.Ostele, balvu pasniedzot, apgalvoja, ka bibliotēkās šī grāmata ir ļoti pieprasīta. Par kultūras sakaru veicināšanu tika sveikta Kuldīgas kultūras centra (KKC) projektu speciāliste Ilze Zariņa, kura katros Pilsētas svētkos rūpējas par ārzemju viesmākslinieku dalību, bet par jaunradi un iniciatīvu, veidojot starptautiskus plenērus un izstādes, – Kuldīgas paletes vadītāja Iveta Brence.

 

Kuldīgas tūrisma attīstības centra vadītājs Artis Gustovskis pasniedza balvas par kultūrtūrismu Kuldīgas novadā. Ekstremālākā starpnozaru pasākuma titulu ieguva autoorientēšanās pasākums "Dullā maijvabole", kurš jau trīs gadus sākas un beidzas Padurē, bet aptvēris arī citus pagastus, pat blakus novadus. Balvu saņēma un paldies palīgiem teica Padures kultūras darba rīkotāja Indra Visocka un KKC izpilddirektors Andris Grīnvalds.

 

Kuldīgas novada muzejs tika sumināts par brīvdabas kino attīstību pilsētā. Par "Jauno vēsmu" Kuldīgā tika nodēvēts KKC radošā kolektīva izlolotais Goldingenas rūķu nams, bet par Čaklo roku meistardarbnīcu – muzeja rokdarbnieču kopa "Čaupe". Jolantas Mediņas vietā balvu saņēma muzeja direktore Dace Bumbiere, aicinot katrā otrajā mēneša piektdienā pievienoties rokdarbnieču pulciņam.

 

Domes pārstāvji uzsvēra, ka ik mēnesi iznāk sazināties ar visu novada pagastu kultūras organizatorēm. Lai redzētu viņas vaigā, visas tika aicinātas zāles priekšā, bet Aina Sļisarenko no Kurmāles saņēma apsveikumu kā aktīvākā komunikatore.

 

Ārpus novada

 

Ne mazums lepnuma izskan par to, ka Kuldīgas novads un īpaši pilsēta ir radošu cilvēku iedvesmas avots. Balvu Ar Kuldīgu sirdī saņēma KKC direktore Inta Burnevica par projektu "Miers un Bērziņš", kurā tapa Raimonda Paula ceremonijorķestra ieskaņotais albums; Igo mūzikas menedžments par albumu "Esmu mājās" un mākslas fotoalbuma "Sajūti Kuldīgu" redaktore Ilze Gustovska.

Ziņu sagatavoja:
Autors: Inguna Spuleniece
Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada laikraksts "Kurzemnieks"

Tagi: Kultūra, Kultūras darbinieki, Apbalvojumi, Kuldīgas novada gada balva kultūrā 2012