2013. gada 10. janvārī plkst. 18.00 Rīgā, Klostera ielā 4 (Dzintara zālē) notiks filozofes, reliģijpētnieces Solveigas Krūmiņas-Koņkovas grāmatas "Sensus Divinitatis. Vingrinājumi filozofiskajā teoloģijā" atvēršanas svētki.

 

S.Krūmiņas-Koņkovas grāmata ir neierasts skatījums uz reliģijas filozofiju. Lasītājs tajā meklēs arī paša atbildes uz seno laiku un mūsdienu domātāju uzdotajiem jautājumiem.

 

Grāmata atklāj un piedāvā intelektuālu ceļojumu laikā un garā - prāta spēles, lai izprastu un pierādītu ar prātu neaptveramo.

 

Tā ir arī mākslas darbs, kas lasītāju ieved paša dziļāko ilgu pasaulē, kas ļauj dzīvot - būt, just un domāt patiesi cilvēcīgi, tālāk par patlabanējo patēriņa eņģeļu laiku.

 

Šī grāmata ir pirmā latviešu valodā, kas tik kompetenti un saistoši analizē moderno reliģijas filozofiju. Tā varētu būt saistoša ikvienam, kuru interesē reliģijas, zinātnes, cilvēka dzīves vērtību tēmas.

 

Latvijas Universitāte dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Pašlaik Latvijas Universitātē studē vairāk nekā 16 000 studentu. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.