Ventspils bibliotēkas pieteikums par Europe Direct informācijas centra izveidi un darbību guvis atbalstu Eiropas Komisijas pārstāvniecības uzturētājstruktūru atlases konkursā par tiesībām saņemt darbības dotāciju un tehnisko palīdzību laika posmā no 2013.- 2017. gadam.

Konkursam tika iesniegti 17 pieteikumi, kurus izvērtējot, ES finansējuma saņemšanai tika atlasīti 9 pieteikumi. Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas centrs (EDIC) darbību uzsāks pēc līguma noslēgšanas 2013. gada februārī.


Ventspils bibliotēkas EDIC, kas tiks izvietots Galvenās bibliotēkas II stāvā, ikviens interesents varēs saņemt informāciju par ES, izmantot datoru ar bezmaksas interneta pieeju, biroja tehniku.


EDIC iedzīvotājiem organizēs diskusijas, bezmaksas seminārus, u.c. publiskus pasākumus, kas ļaus iegūt zināšanas par ES pilsoņu tiesībām, sekmēs sabiedrības aktivitāti un paaudžu sadarbību, mazinās atstumtību, rosinās aktīvam un veselīgam dzīves veidam, veidos pārliecību par ikviena zinoša, aktīva un informēta pilsoņa iespējām ietekmēt ES un Latvijā notiekošos procesus, informēs par ES fondu līdzekļu finansētu pilsētas un reģiona iedzīvotājiem nozīmīgu projektu (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, ielu un ceļu remonts, māju siltināšana u.c.) gaitu, ieguvumiem valsts, reģiona un personīgā līmenī.


Centrs izveidos un uzturēs īpašu vietni ar informāciju par EDIC sniegtajiem pakalpojumiem, aktualitātēm un centra organizētajiem pasākumiem Ventspils bibliotēkas interneta vietnē www.biblioteka.ventspils.lv.


Latvijā darbojas deviņi Europe Direct informācijas centri, kas ir daļa no Eiropas Komisijas izveidotā informācijas tīkla, kura mērķis ir sniegt iedzīvotājiem informāciju par ES pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.


Eiropas Komisijas informācijas punkts Europe Direct jau darbojās Ventspils bibliotēkā laika posmā no 2005.- 2008. gadam.

Ziņu sagatavoja:
Astra Pumpura
Ventspils bibliotēkas direktore
Tālr.: 63623598

Tagi: Ventspils Galvenā bibliotēka, Informācijas centri, Europe Direct