Gluži kā par jautru un neaizmirstamu piedzīvojumu ekskursijā vai apmeklējumu atrakciju parkā Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas skolēni stāstīja par izlasītajām grāmatām. Tās daudzus bērnus joprojām spēj aizraut vairāk par modernajām tehnoloģijām.

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola ir viena no tām izglītības iestādēm Latvijā, kas ik gadu iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija”. Iespēja šajā programmā iesaistīties bija arī vecākiem, proti, pirmo gadu rīkota Vecāku žūrija.


Pievērš uzmanību

 

"Andrejs Upīts ir teicis, ka grāmata ir brīnišķīga spuldze, kas cilvēkam apspīd vistālāko un tumšāko ceļu mūža garajā gājienā. Lasīt grāmatas ir tikpat kā sarunāties ar labu draugu, un mums katram ir sava pieredze grāmatu lasīšanā," teic bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras skolotāja Sarmīte Rīdere.

 

Viņa stāsta, ka sākumskolā viena no mācību un audzināšanas darba prioritātēm 2012./2013. mācību gadā ir lasītprasmes attīstīšana un lasīšanas pasākumu popularizēšana. Attīstot lasītprasmi, liela uzmanība pievērsta teksta izpratnei, savukārt pamatskolas klasēs mācību stundās tiek strādāts pie dažādu lasīšanas tehniku jeb stratēģiju apguves, jo ne vienmēr ir rūpīgi jāizlasa viss teksts, lai izpildītu konkrētu uzdevumu.


Lasa ar prieku

 

"Lasīšana ir jebkuras mācību prasmes pamatā, tas ir process, kurā uzmanība pievērsta rakstītā teksta uztverei un jēgas izpratnei. Lai skolēnus mudinātu lasīt ar izpratni, kopā ar kolēģi Daigu Oti un  sadarbībā ar pedagogiem aicinām bērnus pastāstīt par izlasītajām grāmatām, atbildēt uz jautājumiem, vizualizēt izlasīto" stāsta S. Rīdere.

 

Viena no Bērnu un jauniešu žūrijas dalībniecēm, kura aizrautīgi stāstīja par izlasītajām grāmatām, ir 5. klases skolniece Dārta Cīrule. Viņai lasīšana neapnīk, jo rokās nonāk interesantas grāmatas. "No piedāvātajām grāmatām man ļoti patika "Atnācēji". Tā bija mistika, kurā visu laiku gribējās zināt, kas notiks tālāk, kad un kur notiks. Pat mana omīte izlasīja žūrijas grāmatas. Es piedāvāju, un viņa piekrita" stāsta Dārta. Meiteni saista arī piedzīvojumu grāmatas.

 

Arī 4. klases skolnieks Elvis Sevčuks ir sajūsmā par piedzīvojumiem. Viņam labāk atmiņā palikusi grāmata par dzīvniekiem, kuri atstāja savas mājas un tuviniekus, lai apskatītu pasauli. "Lasu jau sen, bet žūrijā esmu otro gadu. Ieteiktu to darīt arī citiem bērniem. Sākumā lai izlasa kaut nelielu, plānu grāmatiņu, un ar to viss sāksies. Pēc tam gribēsies lasīt aizvien biezākas un biezākas. Man pašam tā bija," nopietni nosaka zēns.


Jāsāk ar motivāciju

 

Lasītprasmes veidošanas mērķis skolā ir iemācīt skolēniem racionālus paņēmienus, kā uztvert un izprast dažādos tekstos ietverto informāciju. "Tomēr jebkurš mēģinājums uzlabot lasītprasmi jāsāk ar motivāciju, tāpēc skolotāja uzdevums šajā datoru laikmetā ir radīt bērnam lasīšanas motivāciju, parādīt, ka lasīt var būt interesanti un lietderīgi, domāt par to, lai lasīšana kļūtu par aizraujošu notikumu, par patīkamu procesu, kad vienlaikus ar teksta satura izpratni tiek veidota arī attieksme pret izlasīto. Darbošanās Bērnu un jauniešu žūrijā ir viena no dažādajām lasīšanas aktivitātēm, kurā jau sesto gadu iesaistās 1.-6. klašu skolēni," stāsta skolas bibliotekāre.

 

Grāmatu ekspertu uzdevums ir četru mēnešu laikā izlasīt piecas savas vecuma grupas grāmatas un tās izvērtēt, līdz ar to skolēniem ir iespēja novērtēt daiļdarbos ietvertās idejas un veidot arī savu attieksmi pret izlasīto. Kopā ar savu bērnu lasīt grāmatas programmas ietvaros izmantoja pieci vecāki.

 

"Jau no agras bērnības esmu bijusi liela grāmatu lasītāja. Pēc skolas un studiju gadiem nāca periods, kad pārstāju lasīt – bija citas prioritātes un pienākumi. Tagad dēls piedāvāja iesaistīties. Šī bija laba  izdevība lasīt kopā. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc piekritu. Kopīga darbošanās ļoti iepriecina," stāsta Aksela Sukša māmiņa Inese. Viņa atklāj, ka grāmatu lasīšana ir augsta vērtība ģimenē, un Bērnu žūrija apliecina, ka tas ir pareizais virziens.

Ziņu sagatavoja:
Santa Sinka
Laikraksts Valkas, Smiltenes, Strenču, Beverinas un Burtnieku novadam "ZiemeļLatvija"

Tagi: Lasīšanas veicināšana, Lasītprasme, Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola