Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka četru gadu laikā no drūmas, pažobelē iespiestas grāmatu noliktavas kļuvusi par mūsdienīgu, ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotu bibliotēku.

2009. gada oktobrī bibliotēkas krājums tika pārvietots uz jaunām, izremontētām telpām. 2010. gadā aizsākās ERAF projekta 2010/0063/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/019 “Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas un studiju telpu modernizēšana, rekonstruēšana un izglītības pieejamības nodrošināšana arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošana, kura ietvaros bibliotēkai tika iegādāti jauni datori, skeneri un kopētājs.

 

2012. gada decembrī, noslēdzot projektu, bibliotēkā sadarbībā ar SIA “ATEA” tika uzstādīta Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas automatizētā sistēma, kas integrēta ar bibliotēku informācijas sistēmu “Skolu ALISE” — RFID drošības sistēma, personāla darbstacija un bezvadu inventarizācijas ierīce. Automatizētā sistēma atvieglos bibliotēkas darbu: tajā tiks veikta apmeklētāju uzskaite, nodrošināta bibliotēkas krājuma inventarizācija, kā arī aizsardzība, kas neļaus nesankcionētu grāmatu iznešanu no bibliotēkas telpām.
 
Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkā pārmaiņas turpinās, tiek meklēti arvien jauni izaicinājumi.

Ziņu sagatavoja:
Inese Ikauniece
Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas vadītāja

Tagi: Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka, RFID drošības sistēmas