2012. gada 9. janvārī plkst. 13.000 Kultūras ministrijas telpās (Rīgā, Antonijas ielā 9, 2.stāvā) notiks seminārs izdevniecību un apgādu pārstāvjiem par veidlapu aizpildīšanu Eiropas Savienības (ES) programmas "Kultūra" (2007 – 2013) daiļliteratūras tulkošanas projektu konkursā.

 

Atbalsts daiļliteratūras tulkojumiem tiek piešķirts, lai uzlabotu zināšanas par citu ES valstu literatūru un literāro mantojumu, veicinot literāro darbu apriti starp valstīm.

 

Atbalsts tiek piešķirts tikai daiļliteratūras tulkojumiem (romāniem, stāstiem, novelēm, lugām, dzejai, biogrāfijai, esejām, krājumiem, antoloģijai u.c.) no vienas ES valsts oficiālās valodas citā ES valstu valodā, kā arī antīko tekstu tulkošanai no senajām valodām (grieķu, latīņu u.c.).

 

Vienā literāro tulkojumu projektā var iekļaut 1 līdz 10 daiļliteratūras tulkojamos darbus, un Eiropas Komisijas dotācijas apmērs ir no EUR 2 000 līdz EUR 60 000, bet tas nepārsniedz 50 % no kopējām attaisnotajām izmaksām.

 

Projektus konkursā tiesīgas iesniegt ES dalībvalstīs reģistrētas izdevniecības vai izdevēju grupas.

 

Kultūras ministrija aicina apgādu un izdevniecību pārstāvjus pieteikt savu dalību seminārā, rakstot uz Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītājai Laurai Turlajai – Laura.Turlaja@km.gov.lv vai zvanot – 67 330 228.