Konkursā par atbalstu daudzpusīga kultūras medija izveidei uzvarējuši divi – AS "Lauku Avīze" un SIA "Dienas Mediji" – piedāvātie projekti, tādējādi Latvijas lasītāju auditorijai nodrošinot iespējami plašāku un daudzveidīgāku kultūras dzīves atspoguļojumu.

AS "Lauku Avīzes" piedāvājuma par jauna iknedēļas kultūras izdevuma "Kultūrzīmes" izveidi un interneta platformas nodrošināšanu viena no svarīgākajām priekšrocībām ir iespēja uzrunāt lasītājus visos Latvijas reģionos, atspoguļojot un izvērtējot ne tikai nozīmīgus kultūras notikumus, bet diskutējot par kultūrpolitiski nozīmīgām tēmām. Savukārt SIA "Dienas mediju" piedāvājuma par iknedēļas kultūras izdevumu "Kultūras  Diena un Izklaide" ("KDi") un interneta resursu galvenais akcents  -  daudzveidīgs kultūras procesa izvērtējums un notikumu atspoguļojums Latvijā un ārvalstīs.

 

"Mēs nolēmām atbalstīt gan pavisam jaunu mediju, kas piedāvāja ļoti pārliecinošu koncepciju, gan arī mediju, kas jau ir sevi pierādījis kā kvalitatīvs un profesionāls kultūras norišu atspoguļotājs un kas šogad mainījis koncepciju, paplašinot saturu un lasītāju mērķauditoriju. Piedāvājot vairāku kultūras mediju iespējas gan drukātā formātā, gan interneta vidē, tiek veicināta lielāka kultūras nozares aktualitāšu rezonanse visā Latvijas sabiedrībā," vērtē konkursa komisijas priekšsēdētāja, Kultūras ministrijas (KM) Kultūrpolitikas departamenta vadītāja Jolanta Treile.


Konkursa komisija nolēma, ka atbalstot jauna, daudzpusīga un uz plašu Latvijas auditoriju orientēta iknedēļas izdevuma "Kultūrzīmes" izdošanu un tā pieejamību interneta vidē, 34 122 lati tiks piešķirti AS "Latvijas Avīze". Savukārt, lai atbalstītu kultūras mediju, kas lasītājiem jau piedāvā kultūrprocesu izvērtējumu, kā arī sniedz būtiskāko kultūras notikumu kvalitatīvu apskatu, komisija nolēma valsts budžeta līdzekļus piešķirt "KDi" un interneta platformas nodrošināšanai,  šim mērķim atvēlot 15 878 latus SIA "Dienas Mediji".  Kopā kultūras medija atbalstam no valsts budžeta bija atvēlēti 50 000 latu.


Konkursa komisija šogad nolēma atbalstīt divus kultūras medijus, jo projektu iesniedzēju piedāvātā koncepcija bija atbilstoša KM noteiktajiem kritērijiem par kultūras norišu daudzveidīgu atspoguļojumu, diskusiju platformas izveidi, kas veicinātu izpratni par kultūru kā nozīmīgu dzīves kvalitātes un sabiedrības attīstības sastāvdaļu. Tikpat nozīmīgs komisijas izvēles kritērijs bija kultūras medija iespējas sniegt lasītājiem Latvijas un ārvalstu kultūras procesu analītisku izvērtējumu, apskatot aktuālākos kultūrpolitikas jautājumus, kā arī piedāvājot viedokļu daudzveidību un mijiedarbību starp kultūras profesionāļiem, citu nozaru pārstāvjiem un kultūras patērētājiem. Paredzēts, ka kultūras medijā tiks apspoguļotas arī starpdisciplināras tēmas, piemēram, kultūra un ekonomika, kultūra un radošās industrijas, kultūra un izglītība, kultūra un zinātne, kultūra un integrācija.
 
Kā jau ziņots, KM konkursu "Par atbalstu daudzpusīga kultūras medija nodrošināšanai drukātā un/vai interneta platformā" izsludināja 2012. gada 26. oktobrī. Konkursa komisija pavisam saņēma četrus konkursa projektu pieteikumus, tostarp no SIA "Dienas Mediji", SIA "5 labas ziņas", akciju sabiedrības "Lauku Avīze" un SIA "I Projects".


KM rīkotais konkurss par valsts atbalstu kultūras medija nodrošināšanā notiek jau otro gadu. 2012. gadā valsts konkursā uzvarēja SIA "Dienas Mediji" projekts par iknedēļas pielikuma "Kultūras Diena" izdošanu.  

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: kultūra, Kultūras mediji