Šodien plkst.15.00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 2.stāvā) tiks atvērta "Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2011".

Pirmā gadagrāmata iznāca 2004.gadā, un nu jau devīto reizi ikgadējais profesionālais izdevums dodas pie lasītājiem. Grāmata atspoguļo galvaspilsētas publiskās bibliotēkas gada novitātes.

 

2011. gads ir bibliotēkas 105. jubilejas gads. Sadaļas "Pašu mājās" un "Bibliotekāri ārzemju un Latvijas ceļos" sniedz atskatu uz jubilejas gada nozīmīgāko profesionālo pieredzi pašmāju un pasaules kontekstā: turpinās pilsētas bibliotēku tīkla optimizācija, notiek līdzdalība projektā "Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā", tiek organizēta radošo aktivitāšu programma bērniem "Ideju fabrika grāmatā" - šis ir tikai neliels ieskats 2011. gadā paveiktajā. Gadagrāmatā atspoguļotas arī pasaules bibliotekāru kongresā Puerto Riko un Metropoļu bibliotēku sekciju konferencē Kvīnsā, kā arī nekonferencē "Velobrauciens par bibliotēkām "Kopenhāgena-Berlīne" gūtās atziņas un pieredze, kas atvesta no Dānijas, Somijas un Zviedrijas.

 

Bez tam gadagrāmata piedāvā arī metodiskos ieteikumus bibliotekāro stundu un novadpētniecības darba entuziastiem, bet sadaļās "Bibliotēku vēsture" un "Atmiņu grāmatas lappuses" apkopotas aculiecinieku atmiņas, kas savulaik būs vērtīgs informācijas avots profesijas vēstures pētniekiem.

 

Aizvien ar interesi tiek lasīta kamerstilā ieturētā sadaļa "Sarunas un stāsti gada garumā", kurā bibliotekāri stāsta par savu dzīvi un darbu.

 

Izdevumā ietverta "Rīgas Centrālās bibliotēkas 2011. gada svarīgāko notikumu hronika" un bibliogrāfiskais saraksts "Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku 2011. gadā". Grāmatu noslēdz rakstu satura kopsavilkums angļu valodā.

 

Izdevums ir bagātīgi ilustrēts.

Ziņu sagatavoja:
Daina Ģeibaka
Rīgas Centrālās bibliotēkas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67607562

Tagi: Rīgas Centrālā bibliotēka, Gadagrāmatas