2012. gada 13. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas nodaļas telpās (Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā) notiks "Rīgas Centrālas bibliotēkas gadagrāmatas 2011" atvēršanas pasākums.