2012.gada 30.novembrī Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālē bērnu bibliotēkā „Vecliepājas Rūķis” notika Kurzemes bibliotekāru konference „Lai priekšgājēja izturība stiprina pēcnācēju pastāvību”( Matīss Kaudzīte), kuras laikā svinīgi tika pasniegta Voldemāra Caunes balva „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”.

Šajā gadā konkursam tika iesniegti 9 pieteikumi. Tika izvirzītas sekojošas kandidatūras - Ieva Kalvāne no Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkas, Anita Tuleiko no Aizputes novada Cīravas pagasta bibliotēkas, Lielvārdes novada Lāčplēša bibliotēkas kolektīvs, Gulbenes bibliotēkas 3 darbinieki, Līga Fiļipova no Madonas novada bibliotēkas, Līga Bujane no Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas, Velta Lāce no Viesītes novada Saukas pagasta bibliotēkas, Dace Bunta no Talsu novada Laidzes bibliotēkas, Daiga Trakina no Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāles bibliotēkas „Vidzeme” bērnu nodaļas. 

 

Konkursa komisija, kuras sastāvā ir LNB direktors Andris Vilks, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, rakstnieks Māris Rungulis, Liepājas CZB direktore Ilga Erba un Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Juris Jirgens, izvērtējot izvirzītās kandidatūras, par uzvarētājiem atzina divus pretendentus – Aizputes novada Cīravas pagasta bibliotēkas vadītāju Anitu Tuleiko un Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galveno bibliotekāri Līgu Bujani.

 

Jaukā tradīcija īpaši atzīmēt talantīgākos bibliotekārus darbā ar bērniem un jauniešiem aizsākās 2007. gadā. Atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 230. gadskārtu un bērnu bibliotēkas 60. gadskārtu, un godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu tās dibināšanā, Liepājas CZB nodibināja ikgadēju balvu bibliotekāriem, kuri strādā ar bērniem. Pirmie šo balvu saņēma bērnu bibliotēkas „Vecliepājas Rūķis” kolektīvs. Voldemāra Caunes balvu piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.Aizputes novada

 

Cīravas bibliotēkas vadītāja Anita Tuleiko veic mērķtiecīgu, daudzpusīgu un inovatīvu darbu ar bērniem un jauniešiem, piedāvājot kvalitatīvas izglītības un informācijas iegūšanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Anita Tuleiko ir ļoti radošs un mērķtiecīgs cilvēks. Viņa ir izveidojusi bērniem un jauniešiem draudzīgu iestādi, kura darbojas pēc principa „Ienāc un jūties kā mājās!”

 

A.Tuleiko kopā ar darbiniekiem iesaista visu vecuma bērnus un jauniešus trīs lasīšanas veicināšanas un attīstības projektos – „Lasonīši ciemos nāk!”, „Bērnu/jauniešu žūrija” un „Esi radošs”. Bez šiem projektiem ne mazāku interesi izraisa dažādie pasākumi un aktivitātes – Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas pasākumi, E-prasmju nedēļa, kurā pirmklasnieki mācās interneta vidē apgūt svešvalodas, jaunās māmiņas ar mazuļiem iepazīstas ar portāla www.pasakas.net piedāvājumu un daudzi citi. Šogad jau trešo gadu tiek pasniegtas balvas par lasīšanas aktivitātēm bibliotēkā nominācijās „Lasošākais skolēns” un „Lasošākā klase”.

 

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Līga Bujane ir jauns, enerģisks, izdomas bagāts cilvēks. L.Bujane veiksmīgi un radoši strādā, izmantojot dažādas metodes, lai veicinātu bērnu iesaistīšanos lasīšanas procesā, bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā. Pateicoties Līgai, bērniem bibliotēkā ir radīta draudzīga, estētiski noformēta vide brīvā laika pavadīšanai.

 

Veiktais darbs ir mērķtiecīgs, radošs un inovatīvs. L.Bujane izveidojusi divas programmas pirmsskolas vecuma bērniem – programma „Ceļā uz Grāmatu”, kuras mērķis ir jau pirmsskolas vecumā bērnus ne tikai iepazīstināt ar bibliotēku, bet arī radīt viņos prieku darboties ar grāmatu, kas vēlāk pāraug lasītpriekā. Otra izveidotā programma „Sestdienas rīts bibliotēkā” piedāvā pasākumus ģimenēm ar bērniem, kad ģimenes ir kopā. Aktīvi atpūšoties, iepazīstas ar grāmatu caur rotaļu un spēli. Šīs programmas mērķis ir bibliotēkas kā Ģimenes bibliotēkas modeļa veidošana. Kopā ar bērniem svinēta Vinnija Pūka autora A.Milna jubileja, Tēta diena, Māmiņu diena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki u.c. 

Ziņu sagatavoja:
Gita Švarce
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Tālrunis: 63422049