Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programma "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" sniegs iespēju vairāku konkursu kārtībā pretendēt uz finansējumu kultūras mantojuma objektu saglābšanai un atjaunināšanai, kā arī kultūras un mākslas daudzveidības veicināšanai.

Programmas pieejamais finansējums projektu un pasākumu īstenošanai kopumā ir 10,6 milj. eiro jeb 7,5 milj. latu, ko veido EEZ finanšu instrumenta finansējums 85% apmērā un Latvijas valsts līdzfinansējums - 15%. Projekti tiks īstenoti laika posmā no 2013. gada sākuma līdz 2016. gada aprīlim.

 

Pēc EEZ finanšu instrumenta donorvalstu - Islandes Republikas, Lihtenšteinas Firstistes, Norvēģijas Karalistes – un Latvijas vienošanās no programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" finansējuma 8,6 milj. eiro jeb 6 milj. latu novirzīti Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijai, Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošanai, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ostas noliktavas restaurācijai, Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācijai un virtuālā muzeja izstrādei, kā arī Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurācijai.

 

Savukārt pārējos programmas līdzekļus - 2 milj. eiro jeb 1,4 milj. latu - iespējams apgūt grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana", grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" un Bilaterālā fonda ietvaros. 

 

Kultūras ministrija 2013. gadā pavasarī izsludinās konkursu neliela apjoma grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" finansējuma apguvei. Tā paredzēs atbalstīt kultūras mantojuma, it īpaši koka un jūgendstila, objektu un to interjera elementu atjaunošanu un saglabāšanu. Kopējais pieejamais grantu shēmas finansējums ir gandrīz 1,3 milj. eiro jeb gandrīz 900 tūkst. latu. Konkursā kārtībā uz finansējumu varēs pretendēt valsts un pašvaldības institūcijas.

 

Savukārt neliela apjoma grantu shēma "Kultūras apmaiņa" atbalstīs starptautisku izstāžu, izrāžu (performanču), koncertu un festivālu organizēšanu un pieredzes apmaiņu starp kultūras institūcijām tādās jomās kā mūzika, deja, teātris, cirks, dizains, fotogrāfija, literatūra, kino, (dalība festivālos), kā arī vizuālā un audiovizuālā māksla, tostarp jaunie mediji.


Pieejamais grantu shēmas finansējums ir 606 tūkst. eiro jeb aptuveni 426 tūkst. latu. Konkursā, ko izsludinās divās kārtās - 2013. gada pavasarī un ziemā - varēs pieteikties valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī biedrības un nodibinājumi, kuru galvenā darbības joma ir kultūra.

 

Savukārt Bilaterālais fonds sniedz atbalstu aktivitātēm potenciālajiem projektu iesniedzējiem, lai nodrošinātu partnerības veicināšanu pirms projektu pieteikumu iesniegšanas. Tāpat šis fonds projektu īstenošanas procesā atbalsta sadarbības tīklu izveidi un uzturēšanu, pieredzes un zināšanu apmaiņu, tostarp došanos vizītēs pie donorvalstu sadarbības partneriem un piedalīšanos semināros un konferencēs. Pieejamais fonda finansējums ir gandrīz 177 tūkst. eiro jeb 124 tūkst. latu.

 

Programmā "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" valsts institūcijām projektos tiek nodrošināts finansējums pilnā apmērā, pašvaldību institūcijām 95% apmērā, bet nodibinājumiem un biedrībām – 90% apmērā.


Viena no EEZ finanšu instrumenta prioritātēm ir kultūras mantojuma aizsardzība, ko Latvijā atbalsta EEZ finanšu instrumenta programma "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana".


Programmas mērķis ir pasargāt un saglabāt nākamajām paaudzēm kultūras un dabas mantojumu, padarīt to publiski pieejamu, kā arī paplašināt kultūras dialogu, veicinot Eiropas identitāti. Programmas ietvaros plānots veikt Latvijas kultūras mantojuma objektu restaurāciju un saglabāšanu, vienlaikus veicinot arī ekonomisko attīstību Latvijas teritorijā. Programma sekmēs arī zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Latvijas un EEZ finanšu instrumenta donorvalstu institūcijām. Tāpat programma veicinās sabiedrības izpratni par kultūras mantojuma nozīmību un tā daudzveidību, kā arī sniegs atbalstu sadarbības izveidei un stiprināšanai, pieredzes, ideju apmaiņai un mobilitātes veicināšanai starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un donorvalstīs, veicinot kultūras un mākslas dažādību.


2011. gadā starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti (donorsvalstis) un Latvijas Republiku (saņēmējvalsts) tika parakstīts Saprašanās memorands, kas nosaka minēto valstu tiesības un pienākumus, kā arī nosaka EEZ finanšu instrumenta galvenos ieviešanas principus Latvijā.

 

Plašāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv sadaļā "Fondi un investīcijas".

Ziņu sagatavoja:
Annija Senakola
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254; 26304460

Tagi: Kultūra, Kultūras mantojums, Finansējuma piesaiste