Veikals "Labās Mantas" piedāvā plašu ekonomikas un biznesa prakses grāmatu klāstu gan latviešu, gan krievu valodā no izdevniecības "Merkūrijs Lat".

Grāmatas izdotas 2008. gadā, tomēr daudzas no tām nav zaudējušas savu vērtību. Vienas grāmatas cena – 0.50 LVL, ja pērk vismaz 20 grāmatas. Ir pieejamas grāmatas skolotājiem, bērniem. Izmantojiet iespēju lasīt, mācīties, analizēt un pētīt!  Atrodamies Rīgā,  Ganību Dambī 25D.

 

Pieejamo grāmatu saraksts:

 • Ešenvalde I. 10 korporatīvās uzvedības baušļi kā dzīvot un uzvarēt darba vietā (pieejamo eksemplāru skaits - 728)
 • Caurkubule Ž. Mārketinga pamati (pieejamo eksemplāru skaits - 463)
 • Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes (pieejamo eksemplāru skaits - 526)
 • Ivanova I. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (pieejamo eksemplāru skaits - 123)
 • Januška M. Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās (pieejamo eksemplāru skaits - 139)
 • Januška M. Mūsdienu prasības bilances kontu uzskaitei un analīzei (pieejamo eksemplāru skaits - 11)
 • Januška M. Nomas attiecību juridiskie jautājumi (pieejamo eksemplāru skaits - 12)
 • Januška M. Problēmjautājumi pamatlīdzekļu uzskaites jomā (pieejamo eksemplāru skaits - 464)
 • Januška M. Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. Grāmatvedības dokumentu paraugi (pieejamo eksemplāru skaits - 394)
 • Januška M. Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā (pieejamo eksemplāru skaits - 714)
 • Ketners K. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā (pieejamo eksemplāru skaits - 684)
 • Ketners K. Nodokļu optimizācijas principi (pieejamo eksemplāru skaits - 703)
 • Latiševs V. Iespējamie līgumu paraugi komercdarījumiem un darījumiem ar banku starpniecību (pieejamo eksemplāru skaits - 41)
 • Latiševs V. Praktisks palīglīdzeklis ārējās tirdzniecības darījumu noformēšanai (pieejamo eksemplāru skaits - 872)
 • Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes (pieejamo eksemplāru skaits - 378)
 • Stražnovs G. Reklāma praktiskajā biznesā (pieejamo eksemplāru skaits - 450)
 • Zemļanovs V. Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā (pieejamo eksemplāru skaits - 26)
 • Zemļanovs V. Uzņēmēja un viņa ģimenes drošība (pieejamo eksemplāru skaits - 737)
 • В. М Землянов. Информационное обеспечение бизнеса
 • Валерий Михайлович. Безопасность предпринимателя и его семьи (pieejamo eksemplāru skaits - 410)
 • Валерий Михайлович Землянов. Секретарское дело в системе управления фирмой (pieejamo eksemplāru skaits - 4)
 • Георг Стражнов. Реклама в реальном бизнесе (pieejamo eksemplāru skaits - 743)
 • К.Кетнерс. Налоги ЕС и Латвии (pieejamo eksemplāru skaits - 397)
 • Марина Янушка. Арендные отношения
 •  Марина Янушка. Бухгалтерский учет в практических ситуациях (pieejamo eksemplāru skaits - 553)
 • Марина Янушка. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (pieejamo eksemplāru skaits - 235)
 • Марина Янушка. Современные требования к учету и анализу балансовых счетов (pieejamo eksemplāru skaits - 13)
 • Марина Янушка. Учет и отчетность в современных условиях предпринимательства (pieejamo eksemplāru skaits - 286)
 • Марина Янушка. Формирование и обновление учетной политики предприятия (pieejamo eksemplāru skaits - 447)

Ziņu sagatavoja:
Linards Kopmanis
SIA "Labās Mantas"
Tālr.: 27509689
Linards.Kopmanis@labasmantas.lv
www.labasmantas.lv