2012. gada 5. decembrī plkst. 17:30 Rakstniecības un mūzikas muzejā (Rīgā, Pils laukumā 2) notiks sarīkojums "Kolhoza poētika", veltīts 1970. – 1980. gadu reālisma prozai, kas pievērsās kolhoza ikdienas atainojumam.

Papildinformācija