Fotoakcijas mērķis ir izveidot digitālo vēsturisko mājvietu un citu interesantu fotogrāfiju kolekciju. Svarīgi ir gan mūsdienās fotografēti mājvietu attēli, gan ieskanētas senāku laiku fotogrāfijas.

Protams, ir sapnis neapstāties tikai pie fotogrāfijām, bet vākt arī plašāku informāciju par šīm mājvietām, cilvēkiem, kas tur dzīvojuši, nostāstiem, kas saistās ar šo mājvietu, vietvārdiem attiecīgās mājvietas pieguļošajā zemē, gan vācot veco cilvēku atmiņas, gan izmantojot jau savāktos materiālus. Lai arī šis darbs prasa ļoti daudz laika un līdzekļus, tomēr ir svarīgi savākt informāciju vienotai mājvietu datubāze.

 

Laika apstākļi šobrīd ir ideāli mājvietu fotofiksācijai dabā - kokiem nokritušas lapas, kādēļ ir iespējams pilnvērtīgi fiksēt krūmos ieaugušas ēkas un to paliekas, tādēļ līdz  brīdim, kamēr uzkrīt kārtīgs sniegs, būtu jākoncentrējas uz dabā eksistējošu ēku fotofiksāciju. Vēsturisko fotogrāfiju skanēšanai un pastiprinātai cilvēku atmiņu fiksēšanai diktofonā  labāk ķerties klāt garajos ziemas vakaros, kad visi āra darbi padarīti, un lauku cilvēkiem ir brīvs laiks garākām sarunām.

 

Kāda šobrīd ir situācija ar datubāzi? Mājvietu datubāze atradīsies atklātā sabiedriskā fonda "Dabas retumu krātuve" telpās, Latvijas Zinātņu akadēmijā, Akadēmijas laukumā 1. Ņemot vērā plašo datu apjomu, ko vajadzēs tur apkopot, nepieciešams jaudīgs dators, kāda mums šobrīd nav un vēl dažādi, materiāli tehniskie līdzekļi, kopsummā ~500 Ls vērtībā.

 

Šobrīd ir pieejams VAK (Vides Aizsardzības Kluba) konts ar sabiedriskā labuma statusu, kurā ir iespējams ziedot naudu šai akcijai. Ziedojot jāpieraksta norāde "Novadpētniecības programmai". Var norādīt arī teritoriju, kuras izpētē nauda var tikt ziedota. Rekvizīti: Biedrība "Vides aizsardzības klubs", 11.novembra krastmala 35, Rīga LV – 1966,  reģ. nr.40008003594, norēķinu konts: LV62UNLA0002002700198, SEB Unibanka.

 

Cerams tuvāko mēnešu laikā šī summa tiks saziedota. Tuvākā nākotnē ceram šai akcijai piesaistīt arī dažādu projektu līdzekļus, tomēr pagaidām viss balstās uz pašu entuziasmu.

 

Vairāk kā desmit cilvēki jau šobrīd ir gatavi sūtīt iepriekšējos gados un šajā rudenī uzņemtās uzņemtas  fotogrāfijas. Šo datu vākšanai un datubāzes aizsākumam šobrīd akcijas aizsācējs Jānis Puntulis ziedo savu ārējo cietni ar ~500 GB ietilpību. Līdz ar to vairākiem desmitiem fotografēšanas entuziastu jau šobrīd ir iespējams nodot savas fotogrāfijas kopējai krātuvei. Cietnis šobrīd atradīsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā K.Barona 14., iepriekš gan vajadzētu sazināties ar projekta Zudusī Latvija vadītāju Gintu Zalcmani Tel.: 67287221 E-pasts: zudusilatvija@lnb.lv; ginta.zalcmane@lnb.lv.

 

Akcijas organizatori ļoti cer uz reģionālo bibliotēku atbalstu. Kā zinām, viena no bibliotēku funkcijām ir novadpētniecības aktivitātes un lielākajām no tām ir pat darbinieki, kam uzticēta šāda funkcija. Lūdzam rast iespēju bibliotēkas datorā vai ārējā datu nesējā uzglabāt vietējo fotografēšanas entuziastu fotogrāfijas. Savāktais fotomateriāls būs nozīmīgu pienesumus novadpētniecības centriem Tiklīdz centrālā datu bāze būs darba kārtībā, tā dosim ziņu un savāktās fotogrāfijas varēs nodot akcijas organizatoriem. Ceram, ka akciju atbalstīs visi  patriotiski noskaņoti Latvijas iedzīvotāji. Lūdzam bibliotēkas, kuras piekrīt ar mums sadarboties, informētu par to pašvaldības, skolas un jauniešu organizācijas. Par apdzīvoto mājvietu, vai mājvietām, kurām zināmi īpašnieki  lūdzam pievienot māju īpašnieku kontaktus, lai būtu iespējams sazināties un arī vienoties ar  māju fotogrāfiju izmantošanu LNB Digitālās bibliotēkas portālā "Zudusī Latvija".

 

Organizatori ir sagatavojuši rakstu par šo fotoakciju publicēšanai vietējos laikrakstos un lūdz bibliotēkas, ja iespējams iesniegt to vietējā laikraksta redakcijai.

Tagi: Novadpētniecība, Akcijas, Fotogrāfiju kolekcijas