2012. gada 15. novembrī plkst.15.00 Ziru bibliotēkā ("Saulgrieži", Ziru pag., Ventspils novadā) notiks Ventspils novada literātes Kristīnes Ulbergas grāmatas "Zaļā vārna" atvēršanas svētki. Šogad maijā iznākušais romāns guvis atzinību mecenāta R.Gerkena un Latvijas Rakstnieku savienības oriģinālromānu konkursā.

 

Kristīnes Ulbergas vārds lasītājiem nav svešs. Vairākus gadus atpakaļ tika izdotas grāmatas jauniešiem – "Es grāmatas nelasu" (1. un 2.grāmata) un "Virtuālais eņģelis", kuras vairs nav nopērkamas un arī bibliotēku plauktos "neieguļas".


Šogad pie lasītājiem devās Kristīnes jaunais romāns "Zaļā vārna" - apskaužami dzīvīgs un asprātības caurvīts vēstījums par cilvēka neizbēgamo atbildību galvenokārt pašam savas dzīves priekšā.


Grāmatu un putnu - zaļo vārnu vislabāk raksturo pašas autores vārdi: ""Zaļā vārna" nebūt nav rakstīta īpaši pieaugušajiem. Drīzāk – visiem, kas dzīvē zaudējuši brīvību. Mēs domājam, ka, piemērojoties citiem, darām labu. Mēs nestrīdamies, lai pierādītu savu taisnību. Tā tu visu mūžu nodzīvo, aizturot kādas emocijas, pārliecībā, ka esi labāks par to otru. Nebrīvs, savažojis pats sevi, bet tomēr labāks. Gribējās parādīt to bezcerību, kas rodas, kad tevī ir iekšējs protests. Zaļā vārna ir sprādziens šķērsgriezumā. Un kāpēc tieši zaļā vārna – mēs visi zinām, ka tāda zaļā vārna pastāv, dzīvo kaut kur, taču daudzi to nekad nav redzējuši. Bet tam, kam izdodas ieraudzīt šo reto putnu un ar prātu pieņemt un noticēt Zaļās Vārnas esamībai, tad dzīve mainās. ...Un vislielākā laime ir saprast, ka nekādu važu nav."


Tikšanās ar rakstnieci Kristīni Ulbergu notiek Valsts Kultūrkapitāla Kurzemes projektu konkursa Ventspils bibliotēkas projekta "Atvērsim grāmatu" ietvaros.