1922. gada 7. novembrī pulksten 12.00 dienā spēkā stājās Latvijas Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme (turpmāk - Satversme).

Šodien "Latvijas Vēstneša" portālā "Par likumu un valsti" (www.lvportals.lv) publiskoti trīs tulkojumi - lībiešu valodā, latgaliešu rakstu valodā un krievu valodā.

Tie ir fragmenti no vasarā klajā nākušā izdevuma "Latvijas Republikas Satversme", kurā Latvijas valsts konstitūcijas teksts pirmo reizi bija tulkots arī latgaliešu rakstu un lībiešu valodā. Lai veicinātu to pieejamību, ar izdevēja "Latvijas Vēstnesis" atbalstu šie tulkojumi publiskoti LV portālā.

 

Izdevuma ideja izlolota saistībā ar Satversmes 90 gadu jubileju: mūsu valsts pamatlikums ir viena no vecākajām dzīvajām konstitūcijām Eiropā, turklāt, neskatoties uz vecumu un vēsturisko pārrāvumu, tā efektīvi darbojas. Vārdu "satversme" latviešu valodā ieviesa valodnieks Atis Kronvalds 19. gadsimta vidū.

 

• Šajā izdevumā pirmo reizi Satversme tulkota vienā no Latvijas pamattautu - lībiešu - valodā.

 

• Šajā izdevumā pirmo reizi Satversme tulkota latgaliešu rakstu valodā, apliecinot cieņu Latgalei kā savdabīgam un valsts identitātei neatņemami būtiskam Latvijas reģionam.

 

• Unikālie tulkojumi kaimiņvalstu - igauņu un lietuviešu - valodās ir apliecinājums mūsu īpašajām vēsturiskajām un mūsdienu saitēm.

 

• Atjaunotie tulkojumi angļu, franču un vācu valodās - noderēs Satversmes popularizēšanai un studijām Eiropas Savienībā un citās valstīs, kā arī Latvijas diplomātiem un politiķiem kā vērtīga dāvana ārvalstu partneriem.

 

• Atjaunotais tulkojums krievu valodā ļaus Satversmi lasīt mūsu lielākajā kaimiņvalstī - Krievijā.

 

• Izdevumu bagātina ilustrācijas - vēsturiskas laikmeta liecības par notikumiem, kas ir īpaši Satversmes 90 gadu vēstures kontekstā. Piemēram, divi simboliski attēli:

o LR Satversmes oficiālā publikācija LR oficiālajā laikrakstā "Valdības Vēstnesis" 1922. gada 30. jūnijā (Nr. 141).

o LR Satversmes atkārtota oficiālā publikācija LR oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis" 1993. gada 1.jūlijā (Nr. 43).

o Vērtīgs bibliogrāfisks un uzziņas avots: sarakstā apkopotas nozīmīgākās publikācijas par Latvijas Republikas Satversmi.

o Divi informatīvi un faktogrāfiski bagāti tematiski izklāsti, kas ir gan interesanta lasāmviela, gan izsmeļošs informatīvs avots:

- Dr.iur.J. Pleps. Par Latvijas Republikas Satversmi: vēsture un mūsdienas

- Mg.philol.O. Gerts. Par Latvijas Republikas Satversmes tēviem, pamatu licējiem

 

Papildu informācija:

 

Zaida Kalniņa

LV portāla "Par likumu un valsti" galvenā redaktore

portals@lv.lv

Tālr.: 67310371

www.lvportals.lv

Twitter: @LV_portals

Ziņu sagatavoja:
"Latvijas Vēstnesis"