2012. gada 7. novembrī Salaspils novada bibliotēkā notiks (Salaspilī, Enerģētiķu ielā 9) notiks reģionu galveno bibliotēku direktoru sanāksme.

Sanāksmē piedalīsies ap 50 reģionu galveno bibliotēku direktori, kā arī par nozares attīstību atbildīgo institūciju pārstāvji, lai diskutētu par nozares aktualitātēm.


Sanāksmi plkst.10.00 atklās Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Salaspils novada bibliotēkas direktore Daiga Orbidāne un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.

 

Sanāksmē tiks apskatīti vairāki aktuāli nozares jautājumi: Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018. gadam: nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības programmas; Trimdas literatūra Latvijas bibliotēkās; Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšana Latvijā. Temata aktualitāte bibliotēku nozarē; RFID tehnoloģijas bibliotēkās: iespējas un bibliotēku pieredze, 3M RFID risinājumi bibliotēkām; E-grāmatas un to patapināšana; Projekts "Attālinātās veselības uzraudzības punkti Latvijas novados".


Sanāksmi organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Salaspils novada bibliotēku.


Programma

Ziņu sagatavoja:
Evija Vjatere
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja
Tālr.: 67969130

Tagi: Semināri, Reģionu galveno bibliotēku direktoru sanāksme