Lai aktualizētu sabiedrībā pastāvošo problēmu, kas saistīta ar neiecietību, aizspriedumiem, stereotipiem un pat diskriminācijām pret dažādām cilvēku grupām, Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne projekta "Jūties brīvs dažādībā!" šī gada 2. novembrī un 3. novembrī rīko stāstu vakaru "Dzīvā bibliotēka" un interaktīvo pēcpusdienu "Talantu tirgus".

Projekts veidots, lai vērstu uzmanību uz sabiedrības neizpratni, nosodošu attieksmi un tolerances trūkumu pret vairākām līdzcilvēku sociālajām grupām sakarā ar to etnisko piederību, seksuālo orientāciju, reliģisko piederību, sociālo statusu vai vienkārši neparastu nodarbošanos vai dzīvesveidu. Aizspriedumi un stereotipi bieži rodas no informācijas trūkuma, tādēļ projekta aktivitāšu laikā paredzēts šiem cilvēkiem sniegt iespēju satikties ar sabiedrības pārstāvjiem un tiešā kontakta ceļā iepazīstināt ar sevi un savu darbību, laužot katra iekšējās barjeras un sabiedrībā iesīkstējušos pieņēmumus.

 

"Dzīvā bibliotēka" ir stāstu vakars, kurā tiekas sabiedrības pārstāvji un dažādu minoritāšu un sociālo grupu pārstāvji. Cilvēki, kas ikdienā vai savā darbības jomā saskārušies ar neiecietību vai kādu no diskriminācijas formām, stāstu vakarā kļūst par dzīvajām "grāmatām" un iepazīstina ar savu dzīves stāstu, darbības sfēru un to, kādā veidā tās, iespējams, ir saskārušās ar sabiedrības nosodošo attieksmi. Pasākuma apmeklētāji (stāstu klausītāji) savukārt kļūst par dzīvo grāmatu "lasītājiem", kas var uzdot "grāmatām" savus neskaidros jautājumus. Arī "grāmata" var uzdot jautājumus saviem "lasītājiem", tādā veidā mazinot aizspriedumus, kas pastāv sabiedrībā. "Dzīvā bibliotēka" ir metode, kas aizgūta no Francijas, lai sabiedrībā veiksmīgāk runātu par homofobijas jautājumiem.

 

"Talantu tirgus" ir turpinājums "Dzīvās bibliotēkas" aktivitātei, kurā stāstu vakara varoņi tiek aicināti demonstrēt savas prasmes un talantus, nelielu darbnīcu veidā ļaujot šīs prasmes apgūt pasākuma apmeklētājiem un pēc tam kopīgi prezentējot apgūto. Dzīvais kontakts un kopīga darbība ļauj labāk izprast līdzcilvēkus un mazina barjeras.

 

Pasākumi notiks Rīgā, Latvijas Sarkanā Krusta telpās Šarlotes ielā 1B. Norises laiki:

• "Dzīvā bibliotēka" piektdien, 2.novembrī plkst. 19.00

• "Talantu tirgus" sestdien, 3.novembrī plkst. 15.00

 

"Dzīvajā bibliotēkā" šoreiz tiks uzrunāti jautājumi, kas saistīti ar reliģisko diskrimināciju, neiecietību pret cilvēkiem ar invaliditāti, sociālo izstumšanu attiecībā pret bijušajiem ieslodzītajiem un neizpratni, kas skar cilvēkus ar neparastu ikdienas nodarbošanos, konkrēti regresīvo terapiju. Par pasākuma muzikālajām noskaņām rūpēsies Austra Hauka un Rolands Lietnieks.

 

Pasākumus atbalsta: Ģertrūdes ielas teātris, Dailes teātris, Latvijas Nacionālais teātris, Dearty Deal Teatro, apgāds "Zvaigzne ABC", SIA "Jāņa Rozes apgāds", SIA "Ekovirtuve".

 

Projekts "Jūties brīvs dažādībā!" tiek realizēts starptautiska Latvijas - Krievijas sadarbības projekta "Bridge It!" ietvaros.

Ziņu sagatavoja:
Mariona Baltkalne
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Rīgas centra nodaļas vadītāja
Tālr.: 26594947
www.lskj.lv

Tagi: Projekti, Latvijas Sarkanais Krusts, Dzīvā bibliotēka