31. oktobrī Ugāles bibliotēkā pulcējās Rubeņa fonda aktīvisti uz kārtējo valdes sēdi, lai atvērtu pārvietojamo ekspozīciju "Nacionālā pretošanās kustība II pasaules kara noslēgumā" un plānotu Rubeņa bataljona kauju atceres pasākumus.

Ceļā uz Ventspils rakstnieku māju Ugāles bibliotēkā piestāja Arvidas Jozaitis, filozofijas doktors, kulturologs, literāts un publicists, lai iepazītos ar Rubeņa fonda darbību un naciolālajai pretošanās kustībai veltīto ekspozīciju.

 

Pavasarī Rubeņa fonds sadarbībā ar Ugāles bibliotēku izstrādāja un iesniedza projekta "Pārvietojamas ekspozīcijas izveidošana nacionālās pretošanās kustības popularizēšanai" pieteikumu Hipotēku bankas klientu klubam "Mēs paši". Pateicoties Hipotēku bankas atbalstam un Rubeņa fonda līdzfinansējumam ir izveidota pārvietojama ekspozīcija "Nacionālā pretošanās kustība II pasaules kara noslēgumā". Tā atklāj latviešu karavīru varonību un lielo dzimtenes mīlestību tautai sarežģītos vēstures apstākļos, pretošanos abām okupācijas varām.

 

Pārvietojamā ekspozīcija sniedz iespēju iepazīties ar Rubeņa fonda savāktajiem un apkopotajiem materiāliem, neapmeklējot pašu muzeju Ugālē. Pateicoties vieglajai stendu transportēšanai un ērtajai uzstādīšanai Ventspils novada un citu novadu iedzīvotājiem būs iespēja  gūt izsmeļošu informāciju un paplašināt redzesloku par nacionālo pretošanās kustību, kureliešiem, Roberta Rubeņa bataljona cīņām. Izstādes apmeklētāji varēs iepazīties ar līdz šim maz publicēto UNESCO programmā "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto dokumentu "Latvijas Centrālās Padomes Memorands", (Rīga, 1944. gada 17.marts), rodot iespaidu un lepnumu par sabiedrības aktīvākās un drosmīgākās daļas centieniem pēc neatkarīgas demokrātiskas Latvijas, kas pastāvētu ārpus nacistiskās Vācijas un PSRS ietekmes sfērām.

 

Viena no pārvietojamās ekspozīcijas mērķauditorijām ir jaunieši. Izstādē eksponētie materiāli rosinās jauno paaudzi pētīt neviennozīmīgos vēstures faktus, papildināt zināšanas, sniegs  ierosmes un materiālus savas dzimtas likteņu pētīšanā II pasaules kara noslēgumā, attīstot patriotisma, lepnuma un piederības jūtas savai valstij un tautai.

 

Novembrī ekspozīcija "Nacionālā pretošanās kustība II pasaules kara noslēgumā" būs apskatāma Ugāles bibliotēkā. Nāciet, skatiet, vērtējiet un esiet lepni par mūsu senču uzdrīkstēšanos pretoties abām okupācijas varām!

 

Informācija par stendu eksponēšanas perspektīvajām vietām un iespējām- 26559172.

Ziņu sagatavoja:
Inese Rumpa

Tagi: Izstādes, Pasākumi, Ugāles bibliotēka, Leitnanta Rubeņa bataljona muzejs