2012. gada 9. novembrī plkst. 13.00 Kursīšu pamatskolā (Kursīšos, Saldus novadā) notiks pasākums

"Mārtiņdiena, Mārtiņdiena

Visi bērni tevi gaida"


Pasākumu kuplina folkloras kopa "Virza" no Brocēniem.

Pasākumā – dziesmas un rotaļas, mīklas, tradīcijas un citas interesantas lietas.

 

Pie Kursīšu bibliotēkas pagalmā no 9.11. līdz 16.11. 1-9.klašu skolēnu veidotā vides objektu (masku) izstāde "Budēlīši sabraukuši".

 

Aicinām visus apskatīt un nobalsot par skatītāju simpātiju!

 

Pasākums notiek Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā un ar sadarbības partneru (kultūras darba organizētājas, Kursīšu pamatskolas) realizētā projekta "No tautas pūra lādes" ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.