Šā gada 1. novembrī plkst. 11.00 Zemgales izglītības, pašvaldību un kultūras darbinieki, nevalstisko un jaunatnes organizāciju pārstāvji, bērnu un jauniešu interešu izglītības centri, jaunatnes lietu speciālisti un uzņēmēji tiek aicināti uz semināru "Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma Latvijā".

Seminārs notiks Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes iela 33, Jelgavā. Seminārā ar klātesošajiem diskutēs Mācību un konsultāciju centra "Baltic Bright" vadītāja Vita Žunda, kā arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.


 

Ikdienas dzīvē bieži vien saskaramies ar situāciju, kad zināšanas izriet no prakses, nevis otrādi. Formālā izglītība (izglītība, ko apstiprina valsts atzīts izglītības / profesionālās kvalifikācijas dokuments) ne vienmēr spēj pietiekami ātri un elastīgi reaģēt uz tehnoloģiju un sociālo prasmju izmaiņām, tāpēc cilvēkiem arvien biežāk darbā vajadzīgās iemaņas nākas iegūt ārpus formālās izglītības iestādēm –  apmeklēt konferences, lekcijas, kursus, seminārus, meistarklases un pilnveidot sevi pašmācības ceļā.  21. gadsimta strauji mainīgajā pasaulē, un jo sevišķi krīžu un pēckrīžu periodā, kad valstu ekonomikas ir novājinātas, cilvēku zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšana valstiskā līmenī, neskatoties uz to iegūšanas veidu, darba tirgus attīstībai un ekonomikas izaugsmes veicināšanai ir svarīgāka nekā jebkad iepriekš. Pašvaldību darbinieku atalgojums nereti ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, taču kvalifikāciju nosaka profesionālo izglītību apliecinošs dokuments. Kā cilvēkam ar ekonomista izglītību pārkvalificēties par bibliotekāru vai muzeja darbiniekam par tūrisma informācijas  centra vadītāju? 

 

Semināru Jelgavā organizē Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība sadarbībā ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru.

 

Seminārs tiek rīkots projekta projekta "Val-Net" (ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 projekts "Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma:  nacionālā sadarbības tīkla izveide") ietvaros. To realizē Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mācību un konsultāciju centrs "Baltic Bright", Valsts izglītības satura centrs, Latvijas pieaugušo izglītības apvienība un Gulbenes bibliotēka. Asociētais projekta partneris – izglītības apvienība IFORTUM. Projekta mērķi ir (1) izpratnes veicināšana par neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanu, Eiropas Savienības politikas ietvaru un politikas ietvara veidošanos Latvijā; (2) sadarbības veidošana starp dažādiem izglītības sistēmas līmeņiem (piemēram, politikas līmeni un prakses līmeni); (3) Ilgtspējīga informācijas apmaiņas mehānisma – nacionāla mēroga sadarbības tīkla – izveidošana.

 

Val-Net Ziņas: http://ej.uz/valnet-zinas-nr-1-2012


Semināra programmas projekts
(iespējamas nelielas izmaiņas www.valnetlatvija.eu)

Pieteikšanās: lelde.santare@jelgavasnovads.lv kontakttālrunis: 63024895, mob. tālrunis: 26305496

 

10.30-11.00 Reģistrācija, kafija
11.00-11.10 Semināra atklāšana
11.10-11.30 Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšana- kas tas ir?
Vita Žunda- projekta vadītāja, SIA Baltic Bright Mācību un konsultāciju centra valdes locekle
11.30- 11.45 Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanas juridiskie aspekti
LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis
11.45-12.00 Izglītības rezultātu atzīšana profesionālajā izglītībā.
Māris Stinkulis- Izglītības un kvalitātes valsts dienests
12.00-12.20 Sadarbības tīkla ideja un tās attīstība.
Marta Sprūģe Valsts izglītības satura centrs
12.20- 12.40 Labās prakses piemēri.
Uldis Sokolovs, direktora vietnieks izglītības un perspektīvās attīstības jomā. Jelgavas Tehnikums
12.40-13.15 Pusdienas pārtraukums
13.15-14.15 Diskusijas darba grupās
14.15-15.00 Diskusiju secinājumu apkopojums
15.00- 15.15 Semināra noslēgums

Ziņu sagatavoja:
Signe Valtiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 29735732

Tagi: Semināri, Izglītība, Val-Net