Vairāk nekā 70 izglītības iestādēs, gandrīz 10 muzejos, tikpat bibliotēkās u.c. - kopumā gandrīz 100 vietās arī šogad tika atzīmēta UNESCO nedēļa Latvijā.

UNESCO nedēļa Latvijā noritēja no 15. oktobra līdz 19. oktobrim, šoreiz - izceļot UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" 20. gadadienu un 40. gadadienu kopš pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību.

 

Īpaši aktīvi UNESCO nedēļas pasākumu rīkošanā iesaistījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) partneri un dalīborganizācijas Kuldīgā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Limbažos, Valmierā, Ventspilī, Rīgā, Grobiņas, Rēzeknes un Iecavas novados. UNESCO LNK vēlas īpaši izcelt Rīgas domes ieguldījumu galvaspilsētas izglītības iestāžu iesaistīšanā UNESCO nedēļas atzīmēšanā. Tai veltīti pasākumi notika 28 Rīgas skolās.

 

UNESCO nedēļas laikā UNESCO LNK kopā ar partneriem un tiem, kas iesaistījās tās atzīmēšanā, dažādos pasākumos un aktivitātēs mudināja sabiedrību apzināt Latvijai nozīmīgās vērtības un izzināt programmu "Pasaules atmiņa" un Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. Prezentācijās interesenti varēja iepazīt UNESCO LNK darbību un tās partneru līdzdalību programmu īstenošanā Latvijā. Notika diskusijas par nacionālajām dokumentārā mantojuma un kultūras un dabas vērtībām, to apzināšanas, saglabāšanas un ilgtspējas veicināšanas nepieciešamību. Tika rīkoti dažādi konkursi un zināšanu spēles par kultūras mantojumu un citiem ar UNESCO darbības virzieniem saistītiem jautājumiem, lekcijas un semināri, izstādes un prezentācijas, pārgājieni un ekskursijas, zinātnisko darbu izstrādes, fotoreportāžas un video stāstu veidošana, radošās darbnīcas, diskusijas u.c. aktivitātes, lai veicinātu mantojuma apzināšanu un novērtēšanu, tās nozīmi un nepieciešamību ikviena cilvēka dzīvē un sabiedrības ikdienā.

 

UNESCO nedēļā, 17. oktobrī Latvijā tika atklāts arī pārskats par globālo monitoringu 2012 "Jaunieši un prasmes". Tas ir ziņojums par progresu globālā rīcības plāna "Izglītība visiem" mērķu sasniegšanā, atklāj izglītības kopainu visā pasaulē un uzsver būtiskākos lokālos un globālos izaicinājumus. 15. oktobrī aktīvs darbs Latvijā tika sākts UNESCO Informācijas tehnoloģiju izglītībā institūta pilotprojektā "Mācīšanās nākotnei", kurā piedalās arī Talsu Valsts ģimnāzija, Valmieras Valsts ģimnāzija kopā ar Valmieras sākumskolu un Rīgas Klasiskā ģimnāzija. 19.oktobrī Tautas frontes muzejā, kas glabā UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā iekļauto nomināciju par Baltijas Ceļu, tika atklāta UNESCO atpazīstamības zīme, kas turpmāk liecinās par šī muzeja nozīmi Latvijas vēstures liecību saglabāšanā un sadarbību ar UNESCO LNK programmas "Pasaules atmiņa" īstenošanā. UNESCO zīme 17.oktobrī tika pasniegta arī Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam un programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautajai nominācijai "Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss". UNESCO nedēļā tika paziņotas arī 20 jaunās UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas 2012. - 2015. gadam.

 

UNESCO LNK pateicas visiem, kas iesaistījās UNESCO nedēļas atzīmēšanā - valsts, pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, muzejiem un bibliotēkām, plašsaziņas līdzekļiem u.c.

 

Vairāk informācijas par programmu "Pasaules atmiņa" - www.atmina.unesco.lv, par Pasaules mantojumu - www.unesco.lv sadaļā "Kultūra".

Ziņu sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante

Tagi: Pasaules atmiņa, UNESCO, UNESCO nedēļa 2012