Kr.Barona muzeja (Memoriālo muzeju apvienība) kolektīvs aicina 4.-8.(+/-)skolēnus rudens brīvlaikā no 29.10. līdz 02.11. (plkst.10.00- 13.00) uz valodu dienām Kr.Barona muzejā. Brīvdienās aicinām pilnveidot valodu prasmes, iepazīt jaunus draugus un pasniedzējus. Tā ir iespēja reāli šajā dienā runāt izvēlētajā valodā!

Pirmdien, 29. oktobrī  - angļu valodas dienā ceļosim (neklātienē) uz Angliju. Uzzināsim par citām angliski runājošām valstīm. Ieklausīsimies, kā latviešu tautasdziesmas skan angliski. Visu nodarbības laiku runāsim tikai angliski.  Nodarbību vada Grigorijs Salnīts.


Otrdien , 30. oktobrī – uz Franciju!!!! Franču valodas dienā tuvāk iepazīsim Franciju un tās tradīcijas. Visu nodarbības laiku runāsim tikai franciski. Nodarbību vada Allan Kaljakin, Valodas kursu nodaļas vadītājs, Institut français de Lettonie.

Trešdiena, 31. oktobris (no 12.00) būs veltīta latviešu valodai un Kr.Baronam viņa dzimšanas dienā! Ceļosim vēsturē un uzzināsim, cik sena ir latviešu valoda. Dziedāsim latviešu tautasdziesmas! Dosimies ekskursijā pa Vērmanes dārzu! ...un mielosimies ar svētku kliņģeri. Nodarbību vada Kr.Barona muzeja darbinieki.


Ceturtdiena, 1. novembris – krievu valodas diena. Arī Kr.Barons brīvi runāja krieviski, jo garus gadus dzīvoja Krievijā. Varēsim apskatīt latviešu tautasdziesmu izdevumu, rakstītu krievu burtiem. Starp citu, Krievijā ir muzejs, kur arī atrodas Dainu skapis (kopija) un Latvijas karogs. Visu nodarbības laiku runāsim tikai krieviski. Nodarbību vada  Grigorijs Salnīts.


Piektdien, 2. novembrī – vācu valodas diena. Uzzināsim par to, ka  pirmo latviešu tautasdziesmu pierakstījis un publicējis  tieši vācu mācītājs. Ceļosim neklātienē uz Vāciju. Nodarbību vada Inese Baltkalne. Visu nodarbības laiku runāsim tikai vāciski.


Ir jābūt pamatzināšanām katrā no izvēlētām valodām.


Maksa par nodarbību – 2 lati (ieejas biļete, darba materiāli, tēja ar cepumiem).

Ziņu sagatavoja:
R. Kārkliņa
MMA, Kr. Barona muzeja vadītāja
Tālr.: 29578847

Tagi: Valodu dienas, Kr.Barona muzejs