Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs sadarbībā ar kultūras darba organizatori un Kursīšu pamatskolu izstrādājis projektu "No tautas pūra lādes", kas guvis atbalstu VKKF izsludinātājā projektu konkursā. Projekts guvis gandrīz 100% atbalstu, iegūts finansējums Ls 500.00 apmērā.

Projekta mērķis - popularizēt tradicionālo kultūru un kultūras mantojumu, organizējot folklorā balstītus gadskārtu svētkus Kursīšu pagastā, iepazīstinot pagasta iedzīvotājus ar Saldus un Brocēnu novadu folkloras daudzveidību, veicot materiālu apkopošanu par Kursīšu pagasta folkloru.

 

Projekts tiks uzsākts 2012. gada novembrī un ilgs līdz 2013. gada oktobrim. Projekta laikā paredzēti 6 gadskārtu svētki (Mārtiņi, Ziemas saulgrieži, Meteņi, Lieldienas, Vasaras saulgrieži, Miķeļi) Kursīšu pamatskolā un pagastā, bibliotēkā ar Saldus un Brocēnu novadu folkloras kopu piedalīšanos, kā rezultātā tiks popularizēta novadu folkloras kopu darbība, folkloras daudzveidība un bagātība. Tiks pētīta un apkopota folklora, kas pierakstīta Kursīšu pagastā un pieejama dažādos resursos – grāmatās, presē, internetā, iestāžu fondos – muzejā, LiepU Kurzemes Humanitārajā institūtā, Latviešu Folkloras krātuvē. Pētījuma rezultātā tiks izveidota brošūra ar Kursīšu pagasta folkloras materiāliem, ko varēs izmantot skolēni, skolotāji un citi interesenti. Lai sekmētu un uzlabotas zināšanas un iemaņas par folkloras pielietošanu mācību darbā, tiks organizēts praktisks seminārs-lekcija skolu skolotājiem un interesentiem.

 

Projekts veicinās pagasta kultūras un izglītības iestāžu sadarbību, stiprinās un pilnveidos kultūrvidi pagastā.

 

Projektu atbalsta Kursīšu pagasta pārvalde, Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs, Kursīšu pamatskola, VKKF.

Ziņu sagatavoja:
Mārtiņš Lagzdons
Projekta vadītājs
Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs
Tālr.: 63846680

Tagi: Projekti, Folklora, Kultūrvide