2012. gada 23. oktobrī plkst.18.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas nodaļā (Rīgā, Brīvības ielā 49/53 2.stāvā) cikla "Restartējot saknes: es protu vācu valodu" ietvaros latviešu valodā notiks tikšanās ar Gundegu Grīnumu un Silviju Pavidis.

2012. gada 23. oktobrī plkst.18.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas nodaļā (Rīgā, Brīvības ielā 49/53 2.stāvā) cikla "Restartējot saknes: es protu vācu valodu" ietvaros latviešu valodā notiks tikšanās ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta www.lfmi.lu.lv pētnieci un Latvijas Gētes biedrības priekšsēdētāju Gundegu Grīnumu un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes www.hzf.lu.lv Ģermānistikas un romānistikas nodaļas asociēto profesori Silviju Pavidis.

 

Ieeja brīva, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama: www.studentnet.lv/studejam/article.php?id=272492

 

Tikšanos ciklu "Restartējot saknes: es protu vācu valodu" sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku organizē Rīgas Vācu kultūras biedrība. Atbalstu sniedz Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība www.riga.diplo.de, Latvijas Vācu savienība www.verband.lv, Institut für Auslandsbeziehungen (Ārzemju kultūras attiecību institūts) www.ifa.de, Gētes institūts Rīgā www.goethe.de/riga, Latvijas Studējošo vortāls "StudentNet" www.studentnet.lv. Ieskati tikšanos ciklā "Restartējot saknes: es protu vācu valodu".

 

• Ar Johena Keltera (Jochen Kelter) grāmatu "Nakts balkoni" ("Die Balkone der Nacht") atbalsta izdevniecības "Nordik"/"Tapals" www.nordik.lv, savukārt ar Jirgena Hābermāsa grāmatu "Postnacionālā konstelācija un demokrātijas nākotne" atbalsta apgāds "Zinātne" www.zinatnesgramatas.lv.

 

• Informācija par vācvalodīgo grāmatu tulkojumiem latviešu valodā rodama Gētes institūta Rīgā mājas lapā internetā: www.goethe.de/ins/lv/prj/uak/lvindex.htm.

 

• Gētes institūts Rīgā aicina uz Vācu Filmu nedēļu "Berlināle 2012" no 2012.gada 26.oktobra līdz 1.novembrim: www.studentnet.lv/kino/article.php?id=272472.

 

• Interesenti tiek aicināti pieteikties bez maksas ekskursijai Latvijas Valsts arhīvā: www.studentnet.lv/studejam/article.php?id=272459.

 

Tikšanās ievadā uzstāsies Rīgas Vācu kultūras biedrības vokālā ansambļa "Morgenrot" dziedātāju grupa. Tikšanās laikā viesi dalīsies savā pieredzē par vācu valodas apguvi, izmantošanā darba un dzīves gaitās. Tikšanās notiks dialoga formā un dalībnieki viesiem varēs uzdot jautājumus un dalīties arī savās pārdomās. Tikšanās noslēgumā notiks neliela atjautības viktorīna par Vācijas tematu.

 

Gundega Grīnuma (1948) mācījusies Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Strādājusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūtā, bijusi Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja Raiņa un Aspazijas izpētes nodaļas vadītāja, no 1998.gada ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, specializācija - Raiņa un Aspazijas izpēte, vācu-latviešu literatūras sakari. Ap 120 zinātnisku publikāciju, 70 referātu vietēja un starptautiska mēroga zinātniskās konferencēs, līdzdalība Raiņa "Kopoto rakstu" zinātniskā izdevuma 30 sējumos sastādīšanā un komentēšanā. Bijusi Starptautiskās Gētes biedrības Veimārā Valdes locekle, Starptautiskās Gētes biedrības Veimārā Goda biedre, Latvijas Gētes biedrības priekšsēdētāja. Saņēmusi Latvijas Rakstnieku savienības "Latvijas Literatūras gada balvu" (2010) un Latvijas Zinātņu akadēmijas "Viļa Plūdoņa balvu latviešu literatūrzinātnē" (2011).

 

Silvija Pavidis (1949) mācījusies Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē un Mihaila Lomonosova Maskavas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē. No 1976.gada dažādos amatos strādājusi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē - par lektori, docenti, studiju programmas un nodaļas vadītāju, bijusi Baltijas Ģermānistikas centra vadītāja, šobrīd Ģermānistikas un romānistikas nodaļas asociētā profesore. 36 publikāciju autore, pētniecības virzieni - vācu un latviešu valodas un kultūras kontakti letonikas kontekstā, vācu mācītāju loma un devums veclatviešu rakstības tapšanai un izveidei, vācu preses vēsture Latvijā un tās valodas īpatnības, tulkošanas vēsture Latvijā, Baltijas vācu valodas vēsture, viduslejasvācu valoda Baltijā. Viduseiropas Ģermānistu apvienības, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Ģermānistu apvienības, Lejasvācu Filologu apvienības un Geolingvistikas apvienības biedre.

 

Papildu informācija:

 

Daina Ģeibaka

Rīgas Centrālās bibliotēkas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr.: 67607562

E-pasts: daina.geibaka@rcb.lv

 

Tālivaldis Kronbergs

Latvijas Studējošo vortāla "StudentNet" www.studentnet.lv vadītājs

E-pasts: talivaldis.kronbergs@inbox.lv

www.draugiem.lv/talivaldis.kronbergs

Ziņu sagatavoja:
Tālivaldis Kronbergs
Latvijas studējošo vortāla "StudentNet" vadītājs

Tagi: Rīgas Centrālā bibliotēka, Vācu valoda, Tikšanos cikli