2012. gada 19. oktobrī plkst.17.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Ventspilī, Akmeņu ielā 2) atklās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) veidoto izstādi "Kuršu ķoniņi". Izstādes atklāšanā piedalīsies un ar saviem pētījumiem par kuršu ķoniņiem iepazīstinās Latvijas Universitātes profesore Janīna Kursīte.


Izstāde, kas tapusi sadarbībā ar Kuldīgas Novada muzeju, profesori Janīnu Kursīti, vēsturnieku Agri Dzeni, demogrāfu Ilmāru Mežu, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas metodiķi Līgu Brenci, Peniķu dzimtas pārstāvi Initu Peniķi, veidota kā ieskats kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskajā mantojumā, izstādot gan LNB krājumā esošos vērtīgākos pētījumus un periodisko izdevumu rakstus, gan Kuldīgas Novada muzeja krājumā un privātpersonu dzimtas arhīvos glabātās unikālās materiālās un dokumentālās liecības- fotogrāfijas, dokumentus, sadzīves priekšmetus un lietišķās mākslas darinājumus. Bez citiem juridiska rakstura dokumentiem, apskates vērtas ir ekspozīcijā iekļautās lēņu grāmatas, kas bija ķoniņu īpašā statusa tiesiskā pamata apliecinājums. Vecākā zināmā lēņu grāmata 1320.gadā piešķirta Tontegodem (Pliķu ciems). Apskatei pieejama arī kuršu ķoniņienes tērpa replika.


Izstāde ir nozīmīga kultūrveidojošo vērtību aktualizēšanas un pētniecības izpratnē, jo kuršu ķoniņu vēsturiskā pieredze rosina domāt par to, kā izpaužas personiskā, tiesiskā un saimnieciskā brīvība un kādi apstākļi to nodrošina.
Vienlaicīgi ar izstādi „Kuršu ķoniņi” interesenti varēs apskatīt arī LU profesores Janīnas Kursītes uzņemto ķoniņu dzimtas pēcteču fotoportretu galeriju, kas tapusi izpētes ekspedīciju laikā. Janīna Kursīte uzskata, ka kuršu ķoniņi ir unikāli Latvijas vēsturē, jo viņi bija ne tikai brīvcilvēki, bet apdzīvoja veselus brīvciemus Kurzemē. Šie cilvēki pēc savām tiesībām bijuši pielīdzināmi muižnieku kārtai.


Pasākums notiek UNESCO nedēļas ietvaros, kas Latvijā norisinās no 15.-19. oktobrim un šogad veltīta diviem zīmīgiem notikumiem – UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" 20. gadadienai un 40. gadadienai kopš pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību.

 

Ieeja uz pasākumu bez maksas. Aicināti visi interesenti.