No 2012. gada 15.- 19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) jau otro gadu Latvijā organizē UNESCO nedēļu, kas šogad veltīta diviem zīmīgiem notikumiem – UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" 20. gadadienai un 40. gadadienai kopš pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību.

Programmas "Pasaules atmiņa" mērķis ir apzināt un saglabāt dokumentālo mantojumu, veicināt tā izpēti un popularizēšanu, iesaistot šajā darbībā sabiedrību. Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību mērķis ir apzināt visai pasaulei nozīmīgas vērtības, nodrošinot to aizsardzību un saglabāšanu.


Atsaucoties UNESCO LNK aicinājumam, Ventspils bibliotēka piedāvā iedzīvotājiem apmeklēt kultūras mantojuma tematikai veltītus pasākumus, kas norisināsies visās Ventspils bibliotēkas struktūrvienībās.


15. oktobrī

 • plkst. 8.00 "Manas pilsētas vēsture fotogrāfijās".
  Gāliņciema bibliotēkas  organizēts diskusiju rīts Centra sākumskolā
 • plkst.13.30 "UNESCO vērtības pasaulē un Latvijā". Pasākums skolēniem Bērnu bibliotēkā

 

18.oktobrī

 • no plkst. 14.00 līdz 17.00 "Pasaules mantojuma krātuvīte". UNESCO nedēļai veltīts konkurss skolēniem Bērnu bibliotēkā
 • plkst.15.00 "Stāstu laiks bibliotēkā." Pasākuma tēma- „Gāliņciema bibliotēkas vēstures stāsti". Tematisks pasākums Gāliņciema bibliotēkā
 • plkst.18.00 "Zlēku kultūrvēsturiskais mantojums". Tikšanās ar rakstnieci Laimdotu Sēli un  Zlēku evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju Jāni Kalniņu Pārventas bibliotēkā

 

19.oktobrī

 • plkst.15.00 "UNESCO zināšanu spēle". Pasākums skolēniem Bērnu bibliotēkā
 • plkst.17.00 Cikls "Kurzemes atmiņa". Janīnas Kursītes lekcija "Kuršu ķoniņi" un Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotās izstādes "Kuršu ķoniņi" un
  J.Kursītes veidotās ķoniņu dzimtas pēcteču fotoportretu galerijas atklāšana Galvenajā bibliotēkā

 

Iesaistot iedzīvotājus nemateriālā kultūras mantojuma vērtību apzināšanā, stiprinot tradīciju pārmantošanu un paaudžu saiknes, uzņemoties vadošo lomu šajā procesā, Pārventas, Gāliņciema un Bērnu bibliotēkas ir to 19 bibliotēku skaitā, kas iekļāvušās Latvijas bibliotēku tīklā "Stāstu bibliotēkas". Reizi mēnesī bibliotēkās, pulcējot stāstniekus un veidojot savu, unikālu atmiņu apkopojumu, tiek organizēti stāstīšanas pasākumi, kuros var iesaistīties ikviens.

Ziņu sagatavoja:
Vija Baško
Ventspils Galvenās bibliotēkas
Bibliogrāfijas un informācijas nodaļas vadītāja
vija.basko@ventspils.gov.lv

Tagi: UNESCO, UNESCO nedēļa 2012