2012. gada 17. oktobrī plkst. 14.00 Daugavpils Universitātē (Daugavpilī, Vienības ielā 13, 113 auditorijā) notiks Daugavpils Pedagoģiskā institūta/Daugavpils Pedagoģiskās universitātes/Daugavpils Universitātes docētājas (1966–2001), pedagoģijas doktores un pētnieces Eleonoras Terēzijas Vaivodes (1944–2011) autobiogrāfiskās apceres "Dzīpari audumā" atvēršanas svētki, ko organizē Daugavpils Universitātes Muzejs kopā ar autores ģimeni.

 

Monogrāfijā "Dzīpari audumā" līdzās svarīgāko dzīves posmu aprakstiem E. T. Vaivode sniedz saistošu un faktoloģiski bagātu stāstījumu par vietām un cilvēkiem, kas ietekmējuši viņas dzīvi. Kā rakstīja pati autore: " .. nelielās autobiogrāfiskās skicēs mēģināšu dalīties atmiņās par dažām tām laiktelpām, kurās man nācās atrasties: lūkošu pastāstīt par dažām šo laiktelpu dominantēm, par saviem tuviniekiem, par dzīves ceļā satiktajiem cilvēkiem, kam bija zināma nozīme manā dzīvē. Tas būs stāsts par dzīpariem un dzīpariņiem ..."

 

Lai gan grāmatas autorei nebija lemts sagaidīt tās iznākšanu, monogrāfija ir E. T. Vaivodes atstātais mantojums nākamajām paaudzēm.

 

Monogrāfija izdota ar E.T. Vaivodes ģimenes finansiālu atbalstu, sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Muzeju, Zinātņu daļu un akadēmisko apgādu "Saule". Tas ir otrais izdevums Daugavpils Universitātes sērijā "Mana Universitāte", kurā iekļautas universitātes docētāju un absolventu atmiņas.

 

Pēc grāmatas prezentācijas plkst. 16:00 tiek organizēts brauciens uz Daugavpils Katoļu kapiem, lai pieminētu un godinātu mūžībā aizgājušo grāmatas autori E.T. Vaivodi. Izbraukšana no mācību korpusa Vienības ielā 13.