Lai arī nākamgad bibliotēkās būtu pieejams bezmaksas internets, ir nepieciešams vienkāršot samaksas procedūru interneta pakalpojumu sniedzējiem.

Šā gada 31.decembrī beigsies trīspusējie līgumi starp valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" pašvaldībām un interneta pakalpojumu sniedzējiem par valsts vienotā bibliotēku tīkla (VVBT) pakalpojumiem, kas nozīmē, ka nākamgad pašvaldībām nebūs juridiska pamata veikt maksājumus par VVBT, jo līguma termiņš būs beidzies.

 

Līdz ar to interneta pakalpojumu sniedzēji varēs pārtraukt sniegt pakalpojumus, jo nesaņems apmaksu. Rezultātā pastāv risks, ka 2013. gadā bibliotēkās nebūs piekļuves internetam, kas nozīmēs valsts vienotā bibliotēku tīkla likvidāciju, norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Lai šādu situāciju nepieļautu, ir nepieciešams vienkāršot samaksas procedūru, pārskaitot valsts budžeta līdzekļus uzreiz pakalpojuma piegādātājam, kas nodrošina pašvaldību bibliotēku lietotājiem bezmaksas pieeju internetam.

 

Pašreiz spēkā esošais Bibliotēku likuma regulējums paredz mērķdotāciju pārskaitīšanu pašvaldībai, kas tālāk šo naudu samaksā interneta pakalpojuma sniedzējam. Iepriekšējos gados pašvaldības apmaksāja bibliotēku tīkla izdevumus no saviem līdzekļiem līdz brīdim, kad tika pārskaitīta valsts mērķdotācija, jo pakalpojumu līgums nebeidzās vienā termiņā ar valsts budžeta mērķdotāciju.

 

Lai nodrošinātu valsts vienotā bibliotēku tīkla pastāvēšanu, vienkāršojot centralizēta konkursa par bibliotēku tīkla uzturēšanu un vienotu pakalpojumu apmaksu organizēšanas procedūru, no likuma paredzēts izslēgt vārdu "mērķdotācija".

 

Grozījumus likumā šodien izskatīs Valsts sekretāru sanāksmē.

Ziņu sagatavoja:
Ella Valtmane
© LETA

Tagi: Likumdošana, Internets, Valsts vienotais bibliotēku tīkls