Piektdien, 12.oktobrī plkst.18.00, Pārventas bibliotēkā (Ventspilī, Tārgales ielā 4) notiks jaunā Bībeles tulkojuma atvēršana.

Bībeles jaunā tulkojuma iznākšana ir ievērojams notikums latviešu literatūrā un kultūrā, bet īpaši to cilvēku dzīvē, kuri regulāri lasa un pārdomā Bībelē sniegtās atziņas. Tagad ikvienam interesentam būs iespēja dziļāk izprast šos senos tekstus.


1990.gadā, atjaunojot Bībeles biedrību Latvijā, tai tika nodots iesāktais darbs pie 1965.gadā trimdas latviešu izdotās Bībeles labojuma. Šo darbu bija iesācis mācītājs Jānis Tervits kopā ar valodnieci Mildu Klampi. Strādājot pie 1965. gada teksta revīzijas, izveidotā ekspertu grupa un Latvijas Bībeles biedrība (LBB) saprata, ka ir nepieciešams pilnīgi jauns tulkojums. 1995. gada rudenī iesāka Bībeles tulkošanas darbu. Laika gaitā mainās valoda, mainās vārdu pielietojumu nozīme un būtu labi, ja katra paaudze saņemtu jaunu Bībeles tulkojumu. Lai atklātu teksta dziļāko būtību, darba grupa šajā tulkojumā centās paplašināt senā teksta pilnīgāku izpratni, lietojot vārdus – sinonīmus.


Laikā, kad pirms 300 gadiem Ernsts Gliks tulkoja Bībeli, vēl nebija atrasti senākie Bībeles manuskripti. Faktiski toreiz izmantoja manuskriptus no 7. - 9. gs. pēc Kristus. Bet 1946. gadā Kumranā, netālu no Nāves jūras, tika atrasti senie rokraksti, kuri tapuši laika posmā no 1.- 2.gs pirms Kristus. Šajā tulkojumā izmantots Vecās Derības teksts ebreju valodā, sastādīts no vissenākiem rokrakstiem, Jaunā Derība - no grieķu valodas.


LBB valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs uzsver, ka Bībeles tulkošana ir saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Nozīmīgu finansiālu atbalstu Bībeles tulkošanā sniegusi Zviedrijas valsts. Tālajā 1680. gadā Zviedrijas karalis atbalstīja Bībeles tulkojumu latviešu valodā, piešķirdams tās iespiešanai 7500 guldeņus. Savukārt 1996.gadā Zviedrijas karalis šim mērķim dāvājis 75 000 zviedru kronas, bet Zviedrijas Bībeles biedrība ziedojumos savākusi 500 000 zviedru kronas. Ojārs Incenbergs vēlas pateikt paldies ikvienam, kurš atbalstījis  Latvijas Bībeles biedrību, lai tā varētu paveikt savu darbu.

 

Piektdienas pasākumā piedalīsies Ventspils kristīgās draudzes, kā arī Jaunā Bībeles tulkojuma literārā redaktore Mulda Klampe.

Aicināti visi interesenti.

Ziņu sagatavoja:
Igeta Gredzena
Ventspils bibliotēka
Pārventas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 63680072
www.biblioteka.ventspils.lv