Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība novembrī izsludinās projektu konkursu programmā "Kultūras un radošo industriju platformas", kas sniegs iespēju Latvijai u.c. Ziemeļu Dimensijas valstīm pretendēt uz finansējumu, lai stiprinātu sadarbību radošo industriju jomā, veicinot uz kultūras produktu un pakalpojumu attīstību balstītu ekonomikas izaugsmi.

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības (Northern Dimension Partnership on Culture - NDPC) mērķis ir veicināt kultūras un radošo industriju attīstību Ziemeļu Dimensijas teritorijā reģionālā un starptautiskā līmenī. Šajā partnerībā darbojas Norvēģija, Krievija, Dānija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Vācija, Islande, Polija, Zviedrija un Eiropas Komisija. Projektu iesniedzējam jāpārstāv viena vai vairākas no šī reģiona valstīm, piedaloties Krievijai kā partnerim.


Programmas mērķis ir stiprināt kultūras un radošo industriju sektoru Ziemeļu Dimensijas valstīs, atbalstīt sadarbības iespējas, veicināt starptautisku tirgu šīs nozares produktiem, popularizēt nozari, programmas ietvaros atbalstot kultūras un radošo industriju projektus, kas šajā reģionā uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti. Projektu aktivitātes veicinās starptautisku biznesa tīklu un dažādas sadarbības formas, sniedzot iespēju radīt kopīgus kultūras un radošo industriju produktus un iniciatīvas.


Projektus aicinātas iesniegt institūcijas un organizācijas, kas darbojas kultūras un radošo industriju jomā. Viena projekta ietvaros paredzētais maksimālais finansējums ir 50% no kopējām projekta izmaksām, kuru apjoms ir no 5000 līdz 20 000 eiro. Tāpat projekta iesniedzējiem jāpamato līdzfinansējuma piesaistes iespējas.


Plašāka informācija par projektu konkursu, kritērijiem un pieteikšanos pieejama Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības mājaslapā. Tajā var iegūt informāciju par kultūras un radošo industriju atbalsta mehānismiem, stratēģijām un politiku, sniedzot iespēju sadarboties kultūras jomas pārstāvjiem, radošiem uzņēmējiem un biznesa sektoram.


Līdz projektu pieteikšanās datuma izziņošanai Kultūras ministrija aicina potenciālos projektu iesniedzējus - Latvijas institūcijas un organizācijas - informēt ministriju par interesi iesniegt projektus šajā konkursā. Informāciju līdz šā gada 22. oktobrim lūdzam nosūtīt elektroniski uz: Signe.Adamovica@km.gov.lv.


Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība dibināta 2010. gadā kā ceturtā partnerība Ziemeļu Dimensijas politikā. Partnerības darbu koordinē pastāvīgais Sekretariāts, kas atrodas Ziemeļu Ministru padomes Sekretariāta telpās Kopenhāgenā, Dānijā. 

Ziņu sagatavoja:
Annija Senakola
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254; 26304460

Tagi: Kultūra, Projekti, Finansējuma piesaiste