2012. gada 9. oktobrī plkst.18.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas nodaļā (Rīgā, Brīvības ielā 49/53 2.stāvā) cikla "Restartējot saknes: es protu vācu valodu" ietvaros latviešu valodā notiks tikšanās ar mūzikas zinātnieku Mārtiņu Boiko un Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieci Kristiānu Ābeli.

Ieeja brīva, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.


Tikšanos ciklu "Restartējot saknes: es protu vācu valodu" sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku organizē Rīgas Vācu kultūras biedrība. Atbalstu sniedz Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība www.riga.diplo.de, Latvijas Vācu savienība www.verband.lv, Institut für Auslandsbeziehungen (Ārzemju kultūras attiecību institūts) www.ifa.de, Gētes institūts Rīgā www.goethe.de/riga, Latvijas Studējošo vortāls "StudentNet" www.studentnet.lv.

 

Ieskati tikšanos ciklā "Restartējot saknes: es protu vācu valodu":
 
• Ar Johena Keltera (Jochen Kelter) grāmatu "Nakts balkoni" (Die Balkone der Nacht) atbalsta izdevniecības "Nordik"/"Tapals" www.nordik.lv, savukārt ar Igora Šuvajeva grāmatu "Psihoanalīze: idejas, to izvērsumi un konteksti" atbalsta apgāds "Zinātne" www.zinatnesgramatas.lv.


• Informācija par vācvalodīgo grāmatu tulkojumiem latviešu valodā rodama Gētes institūta Rīgā mājas lapā internetā: www.goethe.de/ins/lv/prj/uak/lvindex.htm.


• Gētes institūts Rīgā aicina uz Vācu Filmu nedēļu "Berlināle 2012" no 2012. gada 26. oktobra līdz 1. novembrim: www.goethe.de/ins/lv/rig/ver/lv9795934v.htm.


• Vācijas Nacionālās bibliotēkas Vācu grāmatu un rakstības muzeja grāmatniecības vēstures filmiņa "Zeichen—Bücher—Netze. Von der Keilschrift zum Binärcode": www.youtube.com/watch?v=yA5yLObhyag.


• No 2012. gada 9. oktobra līdz 18. decembrim Rīgas Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā notiks tikšanos cikls bērniem "Kinderei 2012": www.rcb.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=771&Itemid=41&lang=lv_LV.


Tikšanās ievadā uzstāsies Rīgas Vācu kultūras biedrības vokālā ansambļa "Morgenrot" dziedātāju grupa. Tikšanās laikā viesi dalīsies savā pieredzē par vācu valodas apguvi, izmantošanā darba un dzīves gaitās. Tikšanās notiks dialoga formā un dalībnieki viesiem varēs uzdot jautājumus un dalīties arī savās pārdomās. Tikšanās noslēgumā notiks neliela atjautības viktorīna par Vācijas tematu.

 

Mārtiņš Boiko (1960) mācījies Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijā, Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Lietuvas Mūzikas akadēmijā un Hamburgas Universitātes Muzikoloģijas institūtā. Saņēmis Vācijas Akadēmiskā Apmaiņas dienesta, Aleksandra fon Humbolta fonda un citas stipendijas. Strādājis Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē, Rīgas Stradiņa universitātē, bijis „Radio Berlin” brīvais līdzstrādnieks, šobrīd Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors. Latvijas Komponistu savienības, Eiropas Etnomuzikoloģijas semināra, Latvijas Antropologu biedrības un citu organizāciju biedrs, Dziesmas, mūzikas un dejas pētniecības komisijas pie Vācu Etnogrāfiskās biedrības korespondējošais loceklis. Zinātnisko interešu jomas ir mūzikas antropoloģija, etnomuzikoloģija, neverbālā akustiskā komunikācija un akustiskā ekoloģija. Vairāk nekā 65 zinātnisko publikāciju un 50 konferenču/kongresu ziņojumu autors. "Lielās Folkloras gada balvas" ieguvējs 2001. un 2003. gadā, "Kariksway International Musicology Prize 2004" saņēmējs.

 
Kristiāna Ābele (1972) mācījusies Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā un Latvijas Mākslas akadēmijā. Strādājusi Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Mākslas zinātnes daļā, piedalījusies dažādu izdevumu veidošanā kā korektore, literārā redaktore, zinātniskā redaktore vai zinātniskā konsultante, lasījusi referātus un lekcijas zinātniskās konferencēs, semināros un izstādēs Latvijā un ārvalstīs, lektore un disertāciju vadītāja Latvijas Mākslas akadēmijā, ar pasteļgleznām piedalījusies dažās mākslas izstādēs, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētniece, šobrīd strādā pie monogrāfiska pētījuma par gleznotāju Voldemāru Zeltiņu. Izstādes "Johans Valters. 1869. — 1932." kuratore Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā. Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Saņēmusi Latvijas Mākslinieku savienības "Gada balvu 2003" par ieguldījumu analītiskā mākslas vērtējumā, par monogrāfiju "Johans Valters" 2010. gadā saņēmusi laikraksta "Diena" "Gada balvu kultūrā 2009" un 2011. gadā Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas veicināšanas balvu "Mazais Fēlikss".

 

Saziņai:
Daina Ģeibaka

Rīgas Centrālās bibliotēkas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,

Tālr.: 67607562

E—pasts: daina.geibaka@rcb.lv


Tālivaldis Kronbergs

Latvijas Studējošo vortāla "StudentNet" www.studentnet.lv vadītājs

E—pasts: talivaldis.kronbergs@inbox.lv

www.draugiem.lv/talivaldis.kronbergs

Tagi: Diskusijas, Vācu valoda, Valoda