Rūjienas pilsētas bibliotēka allaž aktīvi iesaistās projektos un rīko dažādus pasākumus. Arī šis gads nav izņēmums.

Bibliotēkas vadītāja Maija Jostsone stāsta:

— Lai gan apkalpojam dažāda vecuma lasītājus, tradicionāli lielāku uzsvaru mūsu bibliotēkā liekam darbā ar bērniem un jauniešiem. Par pamatu tam ir lieliskā sadarbība ar Rūjienas vidusskolu un bērnudārzu Vārpiņa. Kopīgi rīkojam dažādus tematiskos pasākumus, kurus bērni ar nepacietību gaida. Piemēram, esam rīkojuši princešu un prinču balli. Pašlaik tuvojas Helovīna svinības, kurām bērni allaž īpaši gatavojas, lasot grāmatas par šo tēmu un veidojot dažādus tērpus un maskas.

 

Šogad piedalījāmies UNESCO izsludinātajā akcijā Pasaule t@vā bibliotēkā — UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana, ko rīkoja, atzīmējot UNESCO Konvencijas par Pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 40. gadadienu. Akcija paredzēja pētīt kādu kultūrvēsturisku objektu tuvākajā apkārtnē un sasaistīt to ar kādu citu līdzīgu objektu pasaulē, kas ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.

 

Mūsu jaunākie lasītāji pētīja Rūjienas seno pilskalnu un sasaistīja to ar Persepoles pili Irānā. Šo objektu rosināja izvēlēties rūjieniete Indra Puķīte, kas ir liela ceļotāja. Viņa ir apmeklējusi Persepoles pili, tādēļ varēja bērniem vairāk pastāstīt par šo vēstures pieminekli. Sadarbībā ar Vinetu Šoku, kas vadīja rokdarbu pulciņu 5. — 7. klases meitenēm, tapa abu vēsturisko objektu kartona makets jeb trīsdimensiju planšete. Bērniem palīdzēja arī jauniešu dienas centra vadītāja Santa Jansone.

 

Rūjienas skolēnu darbs tika atzinīgi novērtēts konkursa noslēguma pasākumā Kongresu namā vasaras sākumā, bet pašlaik planšete līdz ar citiem konkursa darbiem apskatāma izstādē Saeimā, jo konkursa rīkotāji vēlas, lai bibliotēku lasītāju paveiktais darbs gūtu pēc iespējas plašāku publicitāti. Konkursa darbi jau bija apskatāmi lielākajās Rīgas bibliotēkās.

 

Akcijā piedalījās 93 Latvijas bibliotēkas, bet izstādē Saeimā iekļauti tikai 20 darbi, tostarp Rūjienas pilsētas bibliotēkas iesniegtais. Esam pagodināti un gandarīti par mūsu darba novērtējumu.

 

Jau vienpadsmito gadu bibliotēka savus lasītājus iesaistījusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra rīkotajā projektā Bērnu un jauniešu žūrija. Par tā norisi bibliotēkā atbild Laima Ludvigsone:

— Grāmatas žūrijas vērtējumam atlasa komisija, kurā ietilpst grāmatu izdevēji, bibliotekāri un citi ar šo jomu saistīti pārstāvji. Katrai vecuma grupai ir jāizlasa piecas grāmatas un jāsniedz savs vērtējums.

 

Šogad pirmo reizi konkursā izveidota arī Vecāku žūrija. Viņiem paredzēts izlasīt četras savai vecuma grupai atbilstošas grāmatas, bet piekto var izvēlēties no bērnu grāmatu klāsta.

 

Šogad žūrijā iesaistījušies 36 lasītāji. Ik gadu dalībnieku skaits saglabājas līdzīgs. Viena lieta ir pieteikties, cita — izlasīt visas piecas grāmatas, jo bieži vien pietrūkst pacietības. Vasarā gribētāju ir vairāk, bet, sākoties mācību gadam, daudzi atslābst. Grāmatu lasīšanai ir dots visai daudz laika — no jūlija līdz pat gada beigām. Daži izlasa visas grāmatas pat mēneša vai divu laikā.

 

Pēc grāmatu izlasīšanas žūrijas dalībnieki aizpilda vērtējuma anketas, nosakot viņuprāt trīs labākās grāmatas. Vispirms apkopojam rezultātus savā bibliotēkā, nosakot trīs labākās grāmatas katrā vecuma grupā. Pēc tam anketas nosūtām uz Rīgu, kur apkopo rezultātus valstī. Labākās grāmatas un čaklākos lasītājus sumina ik pavasari Lielajos lasīšanas svētkos. Katra bibliotēka izvirza savus labākos lasītājus dalībai pasākumā.

 

Arī paši gādājam par balvām čaklākajiem lasītājiem. Apbalvojam bērnus un jauniešus, kas pirmie izlasa visas grāmatas. Visiem žūrijas dalībniekiem dāvinām iespēju apmeklēt teātra izrādi vai koncertu Rūjienas kultūras namā, ar ko mums ir izveidojusies laba sadarbība.

 

Maija Jostsone stāsta, ka novada bibliotēku sadarbība kļūst arvien ciešāka:

— Ik rudeni tiekamies kopīgā pasākumā visu piecu bibliotēku darbinieki. Arī šoruden paredzēta tikšanās Rūjienā.

 

Jau vairākus gadus kopīgi iepērkam grāmatas no viena vairumtirgotāja, tas ļauj ietaupīt līdzekļus, dodot iespēju iegādāties plašāku literatūras klāstu. Tirgotāji ierodas Rūjienā, tādējādi visiem novada bibliotekāriem ir iespēja apskatīt grāmatas no dažādām izdevniecībām un izvēlēties piemērotākās.

 

Preses izdevumu iegādei atvēlēti 500 lati gadā. Abonējam tikai lasītāju pieprasītākās avīzes Rūjienas Vēstnesis, Liesma un Latvijas Avīze. Iedzīvotāji tās aktīvi lasa un arī meklē sludinājumus un darba piedāvājumus. No žurnāliem, protams, vienmēr ir iecienīti Ieva un Privātā Dzīve. Abonējam arī Santu, Unu un Klubu. Nepasūtinām vairs žurnālus ar praktisku ievirzi, jo ievērojām, ka šiem izdevumiem bieži pazūd lapas, kuras lasītājiem gribas paturēt sev.

 

Cenšamies iztikt ar to tehnisko aprīkojumu, ko esam ieguvuši projektos un iegādājušies par pašvaldības atvēlētajiem līdzekļiem. Datorus apmeklētāji aktīvi izmanto. Bibliotēka ir vienīgā vieta Rūjienā, kur piedāvā kopēšanas, drukāšanas un faksa nosūtīšanas pakalpojumus.

 

Jau vairākus gadus varam priecāties par sakārtotajām bibliotēkas telpām, tomēr jāatzīst, ka bērnu literatūras nodaļā telpas ir par mazu, lai būtu ērti uzņemt lasītājus. Lasītava ir tikai 25 kvm, tur atrodas arī bērnu rotaļu stūrītis, tādēļ bieži rodas situācijas, ka telpa ir pārpildīta. Tādēļ ceram, ka pašvaldība radīs iespēju piešķirt papildu telpas.

Ziņu sagatavoja:
Dzintars Močs
Laikraksts Ziemeļvidzemē "Liesma"