Tā pētījumā "Ulbrokas vidusskolas izglītojamo lasītāju intereses, lasītprasmes veicināšanas veidi un iespējas" secinājusi Kristīne Vagele, Ulbrokas vidusskolas 12. klases skolniece.

Pētījums par bērnu lasītprasmi un lasīšanas paradumiem tapa no 2010. gada rudens līdz 2012. gada pavasarim Ulbrokas vidusskolā. Pētījumu vadīja Anta Trukšāne, Ulbrokas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā, un Daiga Brigmane, Ulbrokas bibliotēkas vadītāja. Kristīne jau no mazotnes daudz lasa, un viņai patīk latviešu valoda, tāpēc zinātniski pētnieciskā darba temata izvēle nebija grūta.

 

Lai noskaidrotu skolēnu lasīšanas paradumus, Kristīne sagatavoja anketas 6. klašu un vidusskolas skolēniem. Kā parādīja aptaujas rezultāti, bērni labprāt lasa, ja to veicina skolotāji, vecāki un draugi. Skolēni mēdz izlasīt draugu ieteiktās grāmatas. Tiesa, bija arī tādi, kas atbildēja, ka nekad neko nelasa. Mazi bērni lasa vairāk un labprātāk, bet jo lielāki bērni kļūst, jo mazāk lasa, vairāk pievēršas informācijas tehnoloģijām un sociālajiem tīkliem.

 

Daudzi bērni anketās atbildēja, ka mājās vecāki daudz lasa, kā arī lasa kopā ar bērniem, dāvina bērniem grāmatas, vecāki arī skaidro bērniem lasīšanas nozīmi, daži vecāki bērniem dod balvas par katru izlasīto darbu. Pētot literatūru par lasīšanu un tās ietekmi uz bērna attīstību, Kristīne noskaidroja, ka lasīšana attīsta iztēli, palīdz formulēt domas un paplašina vārdu krājumu. Teorijās arī apstiprinājās, ka vecāku lasīšana, bērniem redzot, un lasīšana kopā ar bērniem veicina bērnu vēlmi lasīt.

 

Pētījuma laikā Ulbrokas bibliotēka un Ulbrokas vidusskola kopīgi organizēja pasākumu "Ēdamās grāmatas" (Books2eat), kas notiek arī citās Eiropas valstīs. Skolā tika organizēta lasītāju pēcpusdiena sākumskolā. Skolēniem šie pasākumi patika, īpaši "Ēdamās grāmatas". Sazinoties ar Ulbrokas bibliotēkas vadītāju Daigu Brigmani, noskaidroju, ka "Ēdamās grāmatas" notiks arī šogad, lai turpinātu motivēt skolēnus un skolotājus kolektīvai lasīšanai un uzlabot skolēnu lasīšanas kvalitāti.

 

Kristīne ir gandarīta, ka pētījumu ir pabeigusi un viss ir izdevies. Pētījuma gaitā interesantākais bija anketēšana, pasākumu organizēšana un filmēšana. "Ēdamo grāmatu" fotogaleriju var apskatīt http://www.stopini.lv/public/32688.html.

 

Šogad Kristīne ir sākusi mācības 12. klasē. Domājot par nākotnes profesijas izvēli, bibliotekāra vai skolotāja profesijas gan nav pirmās sarakstā.

 

Ir prieks, ka skolēni interesējas par dzimto valodu un lasīšanu, jo, kā izrādās, lasīšanai ir liela loma cilvēka attīstībā. Kā pierādījis veiktais pētījums, Ulbrokas vidusskolas skolēni lasa grāmatas, un šajā procesā lielu atbalstu viņiem sniedz vecāku paraugs.

 

Prieks arī par to, ka pētījuma laikā sākusies tradīcija, kas turpināsies un aicinās arvien vairāk bērnu grāmatu izvēlēties par savu ikdienas sabiedroto.

Ziņu sagatavoja:
I. Skrastiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Izdevums: "Rīgas Apriņķa Avīze"

Tagi: Lasīšanas veicināšana, Lasītprasme