2012. gada 10. oktobrī plkst. 17:00 Apes tautas nama mazajā zālē notiks literāri - muzikālā pēcpusdiena "Man ir laiks mīlēt".

 

  • Dzestrajā rudens pēcpusdienā, malkojot siltu tēju, ieklausīsimies dzejas autores Māras Lazdiņas (Gaujiena) lasījumā par mīlestību un Ingas Rukas (Grundzāle) dziesmu salikumos.
  • Interesentiem būs iespēja iegādāties grāmatas "Man ir laiks mīlēt" un "Dzejas krājums 9. sējums", kurās ir apkopoti deviņu autoru darbi. Grāmatas cena Ls 3.00 – 4.00