2012. gada 26. oktobrī plkst. 17.00 Rendas pagasta Kultūras namā notiks Daces Zvirbules stāstu krājuma "Rendas tenkas" atvēršanas svētki.

 

Atvēršanas svētkus Rīgā ar dziesmām par Abavu un Rendu kuplinās Rendas un Usmas Sv. Pētera baznīcas evaņģēliski luteriskās draudzes ansamblis Zentas Riekstiņas vadībā. Autore mīļi aicina visus interesentus piedalīties grāmatas atvēršanas svētkos, jo - Rendas tenku kuriozi, joki un kaislības ļauj secināt, ka kurzemnieki ir vismaz tikpat karstasinīgi kā ar temperamentu izslavētie latgalieši.

 

"Es tur redzu sevi, savu dzīvi, kā es pats esmu pa laukiem sities, ar zirgiem braucis," teic kāds kurzemnieks pēc grāmatas izlasīšanas. Tas ļauj cerēt, ka Rendas tenkas nostiprinās saiti ar mājām Latvijas laukos un mazpilsētās vēl palikušajiem cilvēkiem, kas pašlaik šaubās - braukt strādāt un dzīvot ārzemēs vai ne. Grāmatas moto ir kurzemnieces Guntas Krauleres vārdi: "Ja neesi laimīgs mājās, nebūsi laimīgs nekur."

 

Rendas tenkās attēlotās lauku dzīves ainas starp abiem pasaules kariem kopā saista kalpu meitēns Līnēns, kas, ceļojot no mājas uz māju, iegaumē katras vietas stāstus. Autore ir ļoti pateicīga rendeniecei Līnai Zemturei par atmiņām, kā arī citiem rendeniekiem par papildinājumiem un Latviešu folkloras krātuvei par Rendas teikām.

 

Rendas tenkas ir D.Zvirbules ceturtā grāmata, līdz šim autorei iznākuši trīs romāni: "Man nav laika" (2005. gadā apgādā Valters un Rapa), "Kad Ieva ir Ādams" (2008. gadā izdevniecībā Nordik) un "Abavas velns" (2010. gadā SIA Abavas brīvdienas).

 

Grāmata uzrakstīta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda radošās stipendijas atbalstu. Ar rendenieka Andra Egliena un Kuldīgas novada muzeja laipnu atļauju vāka noformējumam izmantotas un grāmatā publicētas kādreizējā Rendas foto izdevniecības īpašnieka Friča Egliena un citas muzeja fondos esošas Rendas vecās fotogrāfijas. Grāmatas dizainu veidojis Arturs Hansons, izdevusi SIA Abavas brīvdienas.