Biedrības "Prison Fellowship Latvia" izstrādātā Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds" apakšprojekta "Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā" ietvaros tika veikta IFLA vadlīniju "Vadlīnijas bibliotēku pakalpojumu sniegšanā ieslodzītajiem" tulkošana latviešu valodā.

Šo vadlīniju redakcija veikta ar Rīgas Centrālās bibliotēkas atbalstu.

 

IFLA izstrādātās vadlīnijas var izmantot labai praksei, veidojot bibliotēku ieslodzījuma vietā vai attīstot un pilnveidojot ieslodzījumu vietās jau savāktos grāmatu krājumus par ieslodzījuma vietu bibliotēkām. Tās iesaka arī iespējamos ieslodzījuma vietu un citu institūciju sadarbības modeļus ieslodzījuma vietu bibliotēku administrēšanā, uzturēšanā un apkalpošanā.

 

Lai darītu vadlīnijas pieejamas plašākai profesionālajai sabiedrībai, sagatavota elektroniska publikācija, kas pieejama Rīgas Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē.

Ziņu sagatavoja:
Daiga Bērziņa,
Rīgas Centrālās bibliotēkas
Bibliotēku dienesta vadītāja
Tālr.: 67623759
E-pasts: Daiga.Berzina@rcb.lv

Tagi: Ieslodzīto bibliotekārā apkalpošana, Vadlīnijas, Ieslodzījuma vietu bibliotēkas