2012. g. 11. oktobrī Talsu bērnu bibliotēkā atklās izstādi "Veronika Rihterova - pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija Čehijas republikā". Izstēdē būs redzami arī Talsu bērnu radošie darbi.