Šodien, 21.septembrī Talsu novada muzejā notiek trešais UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" reģionālais seminārs un UNESCO atpazīstamības zīmes atklāšana programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautajai nominācijai "Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss".

2013. gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) izsludinās jauno nomināciju pieteikšanās ciklu UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajam reģistram, un šo reģionālo semināru mērķis bija informēt atmiņu institūciju (muzeju, arhīvu, bibliotēku un citu krātuvju) pārstāvjus par UNESCO programmu "Pasaules atmiņa" un Latvijas nacionālo reģistru, tā pienesumu lokālā, nacionālā un starptautiskā mērogā, runāt par konkrētiem dokumentārā mantojuma saglabāšanas izaicinājumiem, kā arī mudināt apzināt atmiņu institūcijās esošus dokumentu oriģinālus, kas varētu būt nozīmīgi kā novada, tā arī visas Latvijas un pasaules vēstures veidotāji. Semināra dalībnieki tika informēti arī par praktiskiem jautājumiem apzināto dokumentu un nomināciju sagatavošanā un iesniegšanā, kā arī par dažādām aktualitātēm attiecībā uz dokumentārā mantojuma saglabāšanas jautājumiem.

 

Atzīmējot programmas "Pasaules atmiņa" 20. gadadienu, UNESCO LNK pasniedz UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" atpazīstamības zīmes muzejiem, kas jau glabā kādu no "Pasaules atmiņa" starptautiskajā vai Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautu nomināciju. Tāpēc seminārs Talsu novada muzejā tika uzsākts ar UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" atpazīstamības zīmes atklāšanu.

 

UNESCO programma "Pasaules atmiņa" 1992. gadā tika izveidota ar mērķi apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē, neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Programmas redzamākā iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā līmenī. Latviju programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā pārstāv divas nominācijas: "Dainu skapis" un "Baltijas Ceļš - cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības".

 

UNESCO LNK izveidotajā Latvijas nacionālajā reģistrā šobrīd ir iekļautas četras dokumentārā mantojuma vērtības: "Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija - Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.", "Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss", "Raiņa un Aspazijas sarakste 1894.-1929.", "Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17.marts".

Ziņu sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante