Augusta beigās Bosnijas-Hercegovinas Nacionālā un Universitātes bibliotēka (BHNUB, Sarajeva) atzīmēja savas vēsturiskās ēkas (uzcelta 1890. gadā kā rātsnams) bojāejas 20. gadadienu.

Pilsoņu kara laikā, 1992. gada 25. augustā bibliotēka tika nodedzināta gandrīz līdz pamatiem. Tika zaudēti 2 miljoni grāmatu un rokrakstu — gandrīz viss, kas bija uzkrāts kopš BHNUB nodibināšanas 1945. gadā.


Traģiskā notikuma 20. gadskārtā BHNUB rīkoja vairākus pasākumus, tajā skaitā simpoziju, kurā bibliotēkas darbinieki sniedza sistematizētu pārskatu par 1992. gada 25. augusta notikumu, ugunsgrēkā zaudētajām vērtībām. Izskanēja arī aculiecinieku atmiņas. BHNUB vadība atgādināja sabiedrībai, ka no pērnā gada rudens tā atkal atrodas kritiskā situācijā. 2011./2012. gada ziemā nepietiekama finansējuma dēļ bibliotēkas telpas netika apkurinātas, tādēļ ilgstoši tajās uzturēties nebija iespējams. Jāņem vērā, ka BHNUB čaklākie lietotāji ir Universitātes mācībspēki un studenti, kuriem bibliotēkas informācijas resursi nepieciešami ikdienā.


Pēdējos gados bibliotēkas darbībai valsts naudu nav piešķīrusi. Situāciju glāba Sarajevas kantona pašvaldība, bibliotēkai atvēlot 125 000 eiro. BHNUB daudzkārt vērsusies pie valdības, taču konkrētu atbildi nav saņēmusi. Nav pabeigta bibliotēkas vēsturiskās ēkas rekonstrukcija, lai gan — kā uzsver žurnālisti — tai līdzās atrodamas daudzas par ārvalstu līdzekļiem jaunuzceltas vai renovētas ēkas. Bibliotēkas rekonstrukciju paredzēts pabeigt tikai 2014. gadā.


Jāuzsver, ka Bosnijā-Hercegovinā nav Kultūras ministrijas, kas rūpētos par nacionālas nozīmes institūcijām labvēlīgu politiku un pienācīgu finansējumu. Tām nav arī oficiāla juridiska statusa. Nu vairs nav kara, taču finansējuma trūkuma dēļ BHNUB var nonākt tādā pašā situācijā, kā pirms 20 gadiem.

 

 

Izmantotā informācija

Huseinovic Samir, Arbutina, Zoran. Burned library symbolizes multiethnic Sarajevo. Deutsche Welle [tiešsaiste]/   25.08.2012..Pieejams: http://www.dw.de/dw/article/0,,16192965,00.html

Ziņu sagatavoja:
Jana Dreimane
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas vadītāja

Tagi: Bibliotēku darbs ārvalstīs