Kultūras ministrija informē, ka apkopoti pētījuma rezultāti par Latvijas iedzīvotāju paradumiem attiecībā uz likumīgi iegūtu autordarbu kopēšanu.

Pētījumā, kas notika šā gada augustā, iegūtos rezultātus plānots izmantot, lai saskaņā ar Satversmes tiesas (ST) 2012. gada 2. maija spriedumu nesēja atlīdzības lietā sagatavotu attiecīgos grozījumus Ministru kabineta noteikumos.

 
Apkopotie pētījuma dati liecina, ka likumīgi iegūtus autordarbus personiskai lietošanai šī gada laikā ir kopējuši 13% respondentu. 85% procentu respondentu uz jautājumu par darbu kopēšanu ir atbildējuši noliedzoši, bet 2% respondentu bija grūti sniegt konkrētu atbildi.


No 13% respondentu, kuri ir veikuši likumīgi iegūto darbu kopēšanu savām vajadzībām, 42% respondentu norādīja, ka ir kopējuši no viena līdz desmit darbiem. Savukārt 11-20 autordarbu ir kopējuši 18% no minētajiem respondentiem.  20% respondentu, kas kopējuši autordarbus, bija grūti nosaukt aptuvenu darbu skaitu, ko viņi ir šā gada laikā pārrakstījuši uz dažādiem informācijas nesējiem.


Pēc pētījuma rezultātiem var secināt, ka aptaujātie iedzīvotāji, kuri ir veikuši likumīgi iegūto autordarbu kopēšanu personiskai lietošanai, visbiežāk kopējuši mūzikas (78%) un dažādus audiovizuālos darbus (55%). Atbildot uz jautājumu, kādos informācijas nesējos iedzīvotāji ir pārrakstījuši autordarbus, kopēšanu veikušie respondenti visbiežāk ir minējuši datoru cieto disku (56%), USB zibatmiņu (44%), CD (32%) un DVD (32%). Pārējos nesējus ir izmantojuši mazāk nekā ceturtā daļa respondentu, kas ir veikuši autordarbu kopēšanu personiskai lietošanai, jeb mazāk nekā 3% no visiem pētījumā aptaujātajiem iedzīvotājiem. Vienīgās kopēšanai lietotās iekārtas, kuru izmantojums šim mērķim pārsniedz minēto 3% slieksni, ir datori. Tos autordarbu kopēšanai izmantojuši 89% autordarbu kopēšanu veikušo respondentu.


Apkopoto pētījuma rezultātu apspriešana plānota Kultūras ministrijas izveidotajā darba grupā, kurā iekļauti gan nesēja atlīdzības maksātāju, gan tās saņēmēju, kā arī darbu izmantotāju pārstāvji. Darba grupas sanāksme notika šā gada 18.septembrī.

 

Pētījuma rezultāti tiks ņemti vērā nesēja atlīdzības tiesiskā regulējuma, tostarp personiskai lietošanai veiktajai kopēšanai izmantojamo tukšo materiālo nesēju un iekārtu sarakstu, izvērtēšanai.


Nesēja atlīdzība saskaņā ar Autortiesību likuma 34.pantu ir jāmaksā par likumīgi iegūto darbu kopēšanu personiskai lietošanai. Likumā ir noteikts, ka atļauta vienas šādas kopijas izgatavošana. Nesēja atlīdzība nav paredzēta autordarbu "pirātisma" radīto zaudējumu kompensēšanai. 

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: Likumdošana, Autortiesības, Pētījumi