2012. gada 18. septembrī plkst.18.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā (Valmierā, Cēsu ielā 4) notiks pasākums "Mēness atspulgā jeb dabas aizsardzības inspektora gandrīz dienasgrāmata". Vides speciālista Viļņa Veldes grāmatas atklāšana un tikšanās ar autoru.

 

Vilnis Velde dzimis Limbažu rajona Viļķenes pagastā. Pēc Salacgrīvas vidusskolas beigšanas sācis strādāt par mežkopi Vitrupes pagastā, pēc tam Salacgrīvas mežrūpniecības saimniecībā.

 

Tad seko mācības bijušajā Latvijas lauksaimniecības akadēmijā mežsaimniecības fakultātē. Pēc augstskolas beigšanas tiek nozīmēts strādāt Salacgrīvas mežrūpniecības saimniecībā par darba zinātniskās organizācijas daļas vadītāju.

 

Sirdij tuvāks šķiet tieši meža aizsardzības darbs. Pēc dažiem gadiem pārceļas darbā uz Mazsalacas mežrūpniecības saimniecību par meža aizsardzības inženieri. Un tad jau arī faktiski sākas šis daļējais inspektoru darbs - jāatšķetina nelikumīgas medības un citi pārkāpumi, un vasarās meža ugunsgrēku dzēšana.

 

Pēc vairākiem gadiem seko darbs Gaujas nacionālajā parkā par dabas aizsardzības inženieri - inspektoru. Šie ir skaisti un darba pilni gadi.

 

Deviņdesmito gadu sākumā pēc GNP reorganizācijas sāk strādāt Valmieras rajona vides komitejā par vides aizsardzības inspektoru.

 

Šobrīd aktīvais inspektoru darbs novirzīts malā, vien esot Valsts vides dienesta pilnvarotai personai. Darba diena paiet GNP teritorijas objektos un konsultējot dažādos meža jautājumos.

 

Papildu informācija:

Līga Tarbuna

Valmieras pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītājas vietniece

Tālr.: 64207634; 28382051