Kultūras ministrija (KM), sākot ar 14.septembri, organizēs diskusiju ciklu par valsts jaunajām kultūrpolitikas pamatnostādnēm "Radošā Latvija", kas būs nozīmīgākais valsts politikas dokuments kultūras nozarē 2014. līdz 2020. gadam. Diskusijās KM uzaicinājusi piedalīsies citu atbildīgo nozaru ministriju un dažādu jomu ekspertus.

KM uzsākusi darbu pie valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm "Radošā Latvija", kas nepieciešams, lai noteiktu prioritātes un attīstības virzienus kultūras jomā 2014. līdz 2020. gadam, uzsverot kultūras radošā potenciāla ieguldījumu indivīda, sabiedrības un valsts ilgtspējīgā izaugsmē.

 

Dokuments turpinās pašlaik spēkā esošās "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts" un veidos sasaisti ar Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju "Latvija 2030" un topošo Nacionālo attīstības plānu, kā arī ES kultūrpolitikas dokumentu "Radošā Eiropa" un ES fondu nākamo plānošanas periodu 2014.-2020.gadam.

 

Par valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu "Radošā Latvija" prioritātēm izvirzīta kultūra kā identitātes un radošuma pamats, kultūras un radošās industrijas, radošu teritoriju attīstība un radošā izglītība, tāpēc, akcentējot starpnozaru sadarbības nozīmi, diskusijās piedalīsies Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji un dažādu jomu eksperti.


Pirmā ekspertu diskusija "Kultūra – identitātes un radošuma pamats" notiks 14. septembrī Kultūras ministrijā. Turpmāk diskusijas plānotas vienu reizi nedēļā, iezīmējot pamatnostādņu prioritārās tēmas.


Pamatnostādnes "Radošā Latvija" izskatīšanai valdībā plānots iesniegt nākamajā gadā. 

Ziņu sagatavoja:
Annija Senakola
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254; 26304460

Tagi: Kultūra, Kultūrpolitika, Radošā Latvija