Radošo profesiju un organizāciju pārstāvjiem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros ir pieejams finansējums. Daudzi Latvijas radošo profesiju pārstāvji un organizācijas izmanto programmas piedāvāto atbalstu kultūras projektu īstenošanā.

No 2009. gada ar līdzfinansējumu programmā piedalās Kultūras ministrija, savukārt programmu administrē Ziemeļu Kultūras kontaktpunkts Somijā.

 

No 12. septembra līdz 10. oktobrim radošo profesiju pārstāvji un organizācijas var pieteikties atbalstam Mobilitātes programmas projektu konkursos. Savukārt 19. septembrī tiks atvērta pieteikšanās radošo rezidenču atbalsta programmā, kurā pieteikumus iesniegt varēs līdz 17. oktobrim. 

 

Jau tagad ir iespējams pieteikties divos Mobilitātes programmas projektu konkursos. Īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanas projektu konkursi paredzēti sadarbības un partnerību veidošanai, pieredzes apmaiņai, kā arī zināšanu un prasmju attīstībai starp radošo profesiju un organizāciju pārstāvjiem. Īstermiņa sadarbības tīklu veidošanas projektu konkursā atbalsts paredzēts aktivitātēm, kas ilgst līdz 1 gadam, maksimālais pieļaujamais atbalsts līdz 25 000 eiro, kas sedz līdz 70 procentiem no kopējām projekta izmaksām. Savukārt ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanas projektu konkursā 50 procentiem atbalsts paredzēts aktivitātēm, kas ilgst līdz 3 gadiem. Viena projekta ietvaros paredzētais maksimālais pieejamais finansējums ir līdz 150 000 eiro.

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Mobilitātes programma "Kultūra" atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.  Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājas lapā: www.kknord.org.

 

Šobrīd ir noslēgusies pieteikšanās piecos no astoņiem projektu konkursiem, un jau paziņoti četru projektu konkursu rezultāti. Rezidenču atbalsta programmā apstiprināti divi Latvijas projekti – Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas un Starpnozaru mākslas grupas "SERDE" iesniegtie projekti ar kopējo finansējumu aptuveni 10 000 latu apmērā.

 

Mobilitātes programmā divi projektu konkursos finansējumu saņēmuši 22 Latvijas projekti ar kopējo finansējumu aptuveni 30 000 latu apmērā, kurus iesnieguši Solvita Krese, Inguna Audere, Inta Balode, Sandis Laime, Latvijas Literatūras centrs, "RIXC", Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs, Latvijas folkloras mūziķi un etnomuzikologi, Inga Lāce, Kristīne Alksne, NOMADI, Maija Burima, Ieva Birzkopa, ”Amber Coast Artists”, Sandis Kondrāts, Kārlis Neimanis, Aiva Rozenberga, Zane Zajančkauska, Dana Indāne, Inese Zandere, "ORBITA", "Comics culture magazine Kush!". Īstermiņa sadarbības tīklu veidošanas programmā finansējumu saņēmuši četri Latvijas projekti, kurus iesniedza Liepājas Leļļu teātris, Laikmetīgās Mākslas Centrs, ”Latvijas Koncerti” un Latvijas Radio kora iesniegtie projekti ar kopējo finansējumu aptuveni 28 000 latu apmērā.

 

2011. gadā Mobilitātes programmas "Kultūra" sniegtās iespējas izmantojuši daudzi Latvijas radošo profesiju pārstāvji, mākslas un kultūras organizācijas, tostarp Ivo Briedis, Astrīda Riņķe, Laura Stašāne, Odrija Fišere, Valters Sīlis, Jānis Garančs, Kaspars Lielgalvis, Zane Gruntmane, Arturs Punte, Ilze Vanaga, Ilze Zīriņa, Andris Kačanovskis, Ramona Galkina, Anna Sīle, Signe Pucena, Laura Prikule, Ilze Sirmā, Indra Rubene, Elīna Cire, Paulis Liepa, Ēriks Ešenvalds, Kultūras projektu aģentūra "INDIE", Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Neatkarīgā mūzikas ierakstu izdevniecība un koncertu organizācija "SKYR", biedrība "Creative WorX", nodibinājums "Via Cultura", Kultūras projektu koordinācijas centrs un Latvijas Bibliotekāru biedrība.
 

Katra valsts piedalās programmas finansēšanā ar noteiktu līdzmaksājumu. Baltijas valstu ikgadējā finansiālā iemaksa dalībai programmā tiek aprēķināta pēc katras valsts IKP uz vienu iedzīvotāju attiecīgajā gadā. Kultūras ministrija 2011. gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Mobilitātes programmas "Kultūra" īstenošanai piešķīra finansējumu 23 230 latu apmērā, savukārt Latvijas radošo profesiju pārstāvji, mākslas un kultūras organizācijas programmas ietvaros 2011. gadā kopumā ir saņēmušas finansējumu gandrīz 85 000 latu apmērā.
 

2012. gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Mobilitātes programmā "Kultūra" paredzēti astoņi projektu konkursi – trīs mobilitātes projektu konkursi, divi rezidenču atbalsta projektu konkurss, divi īstermiņa un viens ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanas projektu konkurss.

 

Plašāka informācija par projektu konkursiem un pieteikšanās termiņiem programmas "Kultūra" ietvaros, kurus vēl paredzēts izsludināt 2012. gadā, ir pieejama Ziemeļvalstu Kultūras kontaktpunkta mājas lapā.

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: kultūra, Projektu konkursi, Finansējuma piesaiste