Šodien, 7.septembrī, Rīgā, viesnīcas "Monika Centrum Hotels" telpās notiek konference "Izglītība, kas vieno", kuru atklāj kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende.

Konference ir Kultūras ministrijas un sadarbības partneru sagatavotās 2012. – 2018. gada nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu iedvesmots pasākums. Konferenci atbalsta Pasaules Brīvo latviešu apvienība, Austrumeiropas politikas pētījumu centrs un LR Kultūras ministrija.

 

Konferencē paredzētas trīs daļas, diskusijas pēc katras daļas un kā gala rezultāts - izstrādāti ieteikumi politikas veidotājiem Latvijā.

 

Konferences norisei varēs sekot līdzi arī tiešraidē visulatvijai.lv

 

Konferencē uzstāsies dažādu zinātņu nozaru pārstāvji, vadošie viedokļu līderi, starp tiem LU profesore Dr. Ruta Ināra Kaņepāja, Austrumeiropas politikas pētījuma centra izpilddirektors Andis Kudors, Rita Našeniece, starptautiska eksperte stratēģiskajā komunikācijā un komunikācijas risku analīzē, Vineta Poriņa, sociolingviste un LR Saeimas deputāte. Ar referātiem uzstāsies arī ārvalstu eksperti - Vācijas pārstāvis no Berlīnes Brīvās Universitātes, Prof. Dr. Ulrihs Brukners un Prof. Dr. Baiba Metuzāle-Kangere, Stokholmas Universitātes profesore emerita. Konferences moderators – žurnālists Arnis Krauze.

 

Konferences mērķis ir uzsākt profesionāļu dialogu par vienotas un dalītas izglītības sistēmas ietekmi uz sabiedrības saliedētību un toleranci nacionālā valstī. Izglītībai ir būtiskākā nozīme integrācijas procesos. Izglītības sistēma veido pamatu Latvijā dzīvojošo etnisko grupu nākamo paaudžu iespējām dzīvot saliedētā sabiedrībā, kurā visiem tās locekļiem ir vienādas iespējas, tiesības un atbildība piedalīties valsts sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.

 

Pēc 2012. gada sākumā notikušā referenduma par krievu valodu kā otru valsts valodu valstī vairs nebija ilūziju par integrācijas procesa neveiksmīgo gaitu. Aktualizējās diskusija par izglītības sistēmas lomu sabiedrības integrācijā ar galveno jautājumu diskusijā: "Vai izglītība ir izpildījusi savu uzdevumu - veicinājusi sabiedrības integrāciju un vai Latvijas cilvēki ir kļuvuši saliedētāki un lojālāki Latvijai?"

 

Viens no šajā periodā izskanējušiem priekšlikumiem - līdzīgi kā citās Eiropas nacionālās unitārās valstīs veidot vienotu, nevis dalītu izglītības sistēmu, vispirms ar to saprotot vienotu mācību saturu visās Latvijas skolās, otrkārt – veidojot vienotu skolu visiem Latvijas jaunāko paaudžu cilvēkiem.

 

Izglītības sistēmas reformu apstākļos šāda veida diskusija par izglītības lomu vienotas, nevis sašķeltas sabiedrības izveidei Latvijas apstākļos ir izšķiroša nozīme, ja vēlamies saglabāt Latviju kā vienotu neatkarīgu valsti un reintegrēties Rietumeiropas telpā. Jaunā mācību gada sākums ir piemērots brīdis, lai veidotu diskusiju valodas, izglītības un integrācijas ekspertu līmenī par sabiedrības dienas kārtībā ievirzīto jautājumu par dalītu vai vienotu izglītības sistēmu.

 

Konferences darba kārtība:


9:30–10:00 – Reģistrācija, kafija
10:00–10:10 – Ievadvārdi: Žaneta Jaunzeme-Grende, LR kultūras ministre; Dace Mažeika, Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāve
10:10–10:25 – Dr. Vineta Poriņa – Valodas un integrācijas situācija Latvijā: kurp dodamies?
10:25–10:40 – Ludmila Sočņeva – Yksi kieli – yksi mieli!/ Viena valoda – viens gars! (somu val.)
10:40–10:55 – Andis Kudors – Krievijas "maigās varas" projekti un Latvijas izglītības sistēma
10:55–11:30 – Diskusijas, secinājumi
11:30–11:50 – Kafijas pauze
11:50–12:05 – Rita Našeniece – Segregētā izglītības sistēma un konflikta riski
12:05–12:20 – Dr. Ulrihs Brukners (Vācija) – Education against segregation – Experiences from Germany and the EU/ Izglītība pret segregāciju – Vācijas un ES pieredze
12:20–12:35 – Dr. Baiba Metuzāle-Kangere – Atziņas par integrāciju, segregāciju un diskrimināciju, salīdzinot četru valstu mazākumtautību izglītības iespējas
12:35–13:00 – Diskusijas, secinājumi
13:00–14:00 – Pusdienu pauze
14:00–14:15 – Dmitrijs Trofimovs – Patriotiskās audzināšanas nozīme skolā
14:15–14:30 – Dr. Ruta Ināra Kaņepēja – Dažādu etnisko grupu bērnu iekļaušanās izglītības starptautiskā pieredze
14:30–14:45 – Diskusijas, secinājumi
14:45–15:30 – Secinājumu un rekomendāciju apkopošana
15:30–17:00 – Kafija, neformālas sarunas 

Ziņu sagatavoja:
Vija Brujeva
Konferences informācijas koordinatore

Tagi: Izglītība, Konferences, Izglītības sistēma